Hur mår Mälaren?

Under 60-talet var Mälaren starkt övergödd men tack vare utbyggda reningsverk och åtgärder riktade mot jordbruket har läget förbättrats. Det finns däremot mycket kvar att göra innan problemet med övergödning i Mälaren är löst.

Den biologiska mångfalden i Mälardalen är något som det arbetas aktivt med att bevara. Genom att människan breder ut sig i landskapet får växter och djur allt mindre utrymme att finnas på. Ett av problemen är den utbredda önskan att bo strandnära, något som leder till en hård exploatering av Mälarens stränder och begränsad biologisk mångfald.

Halterna av miljögifter och läkemedelsrester är låga i Mälarens vatten. Trots det behöver vi vara uppmärksamma på förändringar och begränsa utsläppen för att inte få växande problem. Tillsammans med plaster och annat skräp kan de ställa till med stora bekymmer för de fiskar och fåglar som lever i och kring Mälaren.