Om projektet och kontaktuppgifter

Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod.

Projektet koordineras av Mälarens Vattenvårdsförbund och medfinansieras av Havs och vattenmyndigheten genom anslag till åtgärder för havs och vattenmiljö.

Kontaktpersoner

Anna Holmqvist, projektledare, Eskilstuna kommun
E-post: anna.holmqvist@eskilstuna.se

Peter Kogg, Länsstyrelsen Södermanland
E-post: peter.kogg@lansstyrelsen.se

Oskar Forsum, Eskilstuna kommun
E-post: oskar.forsum@eskilstuna.se

Olle Philipsson, Eskilstuna kommun
E-post: olle.philipsson@eskilstuna.se

David Söderblom Tay, Västerås stad
E-post: david.soderblom.tay@vasteras.se

Julia Löndal Jonsson, Kungsörs kommun
E-post: julia.londalJonsson@kungsor.se
Läs mer om Kungsörs bekämpning av sjögull på kommunens webbplats

Christina Schyberg, Köpings kommun
E-post: christina.schyberg@koping.se

Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Västmanland
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se