Om projektet och kontaktuppgifter

Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och AMA i Eskilstuna driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod.

Projektet koordineras av Mälarens Vattenvårdsförbund och får under 2021-2022 betydande finansiering genom LOVA-medel. De medverkande kommunerna bidrar med kontanta medel och arbetstid. 

Kontaktpersoner

Anna Holmqvist, projektledare, Eskilstuna kommun
E-post: anna.holmqvist@eskilstuna.se

Peter Kogg, Länsstyrelsen Södermanland
E-post: peter.kogg@lansstyrelsen.se

My Peterson, Länsstyrelsen Södermanland
E-post: my.peterson@lansstyrelsen.se

Carina Tennfors, Länsstyrelsen Västmanland
E-post: carina.tennfors@lansstyrelsen.se

Oskar Forsum, Eskilstuna kommun
E-post: oskar.forsum@eskilstuna.se

Olle Philipsson, Eskilstuna kommun
E-post: olle.philipsson@eskilstuna.se

David Söderblom Tay, Västerås stad
E-post: david.soderblom.tay@vasteras.se

Julia Löndal Jonsson, Kungsörs kommun
E-post: julia.londalJonsson@kungsor.se
Läs mer om Kungsörs bekämpning av sjögull på kommunens webbplats

Christina Schyberg, Köpings kommun
E-post: christina.schyberg@koping.se

Henrik Syrjäla, Arboga kommun
E-post: henrik.syrjala@arboga.se

Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se