Om projektet och kontaktuppgifter

Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och AMA i Eskilstuna driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod.

Projektet koordineras av Mälarens Vattenvårdsförbund och får under 2021-2022 betydande finansiering genom LOVA-medel. De medverkande kommunerna bidrar med kontanta medel och arbetstid. 

Kontaktpersoner

Krister Reed, Eskilstuna kommun – projektledare
krister.reed@eskilstuna.se

Mari Backlund, Eskilstuna kommun
E-post: mari.backlund@eskilstuna.se

Amanda Wännman, Länsstyrelsen Södermanland
E-post: amanda.wannman@lansstyrelsen.se

Carina Tennfors, Länsstyrelsen Västmanland
E-post: carina.tennfors@lansstyrelsen.se

Olle Philipsson, Eskilstuna kommun
E-post: olle.philipsson@eskilstuna.se

Camilla Ranlund, Västerås stad
E-post: camilla.ranlund@vasteras.se

Kungsörs kommun
Rune Larsen, Kungsörs kommun
Rune.Larsen@kungsor.se
Läs mer om Kungsörs bekämpning av sjögull på kommunens webbplats

Maria Lundin, Köpings kommun
E-post: maria.lundin@koping.se

Henrik Syrjäla, Arboga kommun
E-post: henrik.syrjala@arboga.se

Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se