Våra medlemmar

Flertalet av alla de som nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn av Mälaren är medlemmar i vattenvårdsförbundet. Medlemmar är följande:

Kommuner

Botkyrka, Ekerö, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Hallstahammar, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Knivsta, Kungsör, Köping, Nykvarn, Sala, Salem, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Stockholm, Strängnäs, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Uppsala och Västerås.

Länsstyrelser

De fyra länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län.

Regioner

Region Stockholm, Region Uppsala och Region Västmanland.

Företag

Företag som utnyttjar Mälaren som recipient för avloppsvatten: Yara AB, Pfizer Health AB, Ragn-Sells Avfallsbehandling AB och Svensk Oljeåtervinning AB.

Företag som nyttjar Mälaren för dricksvattenproduktion: Mälarenergi AB, Norrvatten, Stockholm Vatten och Avfall AB och Telge Nät.

Vattenorganisationer

Vattenförbund: Arbogaåns vattenförbund, Hedströmmens vattenförbund, Kolbäcksåns vattenförbund och Fyrisåns vattenförbund.

Vattenvårdsförbund: Hjälmarens vattenvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund.

Vattenråd: Enköpingsåarnas vattenråd, Hågaåns vattenråd, Råcksta Å vattenråd, Sagåns vattenråd och Örsundaåns vattenråd.

Myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten,  Sjöfartsverket och Trafikverket.

Intresseorganisationer

Mälarens Båtförbund, VAS-rådet, LRF Mälardalen och Södermanland, Mälarens fiskareförbund (Yrkesfiskarna), Sportfiskarna region Mälaren och länsförbunden av Naturskyddsföreningen i Sörmland, Västmanland och Uppsala.