Årsstämma 12 maj 2023

Tid

Fredagen den 12 maj kl 09.00-15.30

Plats

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm

Målgrupp

Samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på förbundsstämman för information om verksamheten.

Vi har möjlighet att ta emot max 110 personer och vi ger därför företräde till deltagare från medlemsorganisationerna.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig var den 9 maj.
Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du även vill närvara vid lunch och eftermiddagens information/studiebesök om Slussen.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna skickas ut med e-post senast torsdagen den 27 april till samtliga medlemmar. Ett utskick görs till samtliga anmälda till stämman cirka en vecka före stämman.

Inbjudan årsstämma

1 Program årsstämma

2 Dagordning årsstämma

3 Verksamhetsberättelse och bokslut 2022 Mälarens vattenvårdsförbund

4 Valberedningens förslag

5 Årsavgifter 2023 Mälarens vattenvårdsförbund

6 Verksamhetsplan 2023 Mälarens vattenvårdsförbund

Övrig information inför stämman:

Fokus på Mälaren 2022 – rapport från Mälarövervakningen, SLU


Program

09.00   Samling och kaffe
09.30   Välkommen!
09.45    Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund
11.00    Paus
11.15    Information om resultat från Mälarövervakningen 2022.  Stina Drakare och Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU.
11.45    Lunch. Till kaffet efter maten kommer det att finnas möjlighet att delta i seminarier / workshops i mindre grupper om olika frågor som rör Mälaren.  Mer information om detta kommer senare.                              
13.00    Föredrag om Slussen i Stockholm; historik och bygget av nya Slussen. Klas Hyllander,
Stockholms stad.
14.00    Promenad ner till Slussenrummet på Södermalmstorg 4, för visning av modellen av nya
Slussen samt möjlighet att se ut över bygget av nya Slussen från utsiktsplatsen utanför Slussenrummet.
14.40    Promenad tillbaka till Ersta konferens.
15.00    Kaffe med kaka 

Frågor om förbundsstämman

Kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, telefon 010 – 224 93 72

Lunch och övrig förtäring som serveras kommer att vara vegetarisk. Har du önskemål om specialkost, skicka ett mejl till Ingrid Hägermark: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se!

Välkomna!