En giftfri miljö

Inom jordbruket används bekämpningsmedel för att bekämpa ogräs, svamp och skadedjur. Risken med bekämpningsmedel är bland annat att de kan hamna utanför åkern vid besprutning eller följa med regnvatten ut i vattendrag och på så sätt påverka växter och djur negativt. Jordbrukssektorns mål är att minska riskerna för miljö och hälsa vid användning av dessa medel. Genom arbete med den nationella handlingsplanen för hållbar användning, växtskyddscentralernas verksamhet och kompetensutveckling pågår arbetet.