Minskad tillförsel av miljögifter

Användningen av olika kemikalier har ökat i vårt samhälle. Alla är självfallet inte farliga men flera av de mest använda klassificeras av EU som särskilt farliga för hälsa och miljö, så kallade miljögifter. I den kategorin finns både organiska ämnen och oorganiska. Miljögifter är långlivade i miljön, kan lagras i våra kroppar och är giftiga. Vissa kan orsaka cancer, skada arvsmassa och fortplantningssystem och påverka hormonsystemet.