Södertälje kanal

Södertälje kanal och dess sluss har gett Mälaren ytterligare en förbindelse med Östersjön. År 1819 blev en första kanal färdig här, tidigare hade båtar dragits över vissa landavsnitt och grund. Dagens kanal invigdes 1924 och är 2,8 sjömil lång. Slussen klarar fartyg som är upp till 124 meter långa. Årligen passerar ca 4 000 lastfartyg, ett mindre antal skärgårds- och passagerarbåtar samt ca 10 000 fritidsbåtar Södertälje sluss. Den viktiga Mälarleden går här.