Turism och fritid

Mälaren är med sina stränder en viktig tillgång för friluftslivet. Tillgängligheten är ofta stor med utbyggda strandpromenader och badplatser. Under de senaste 30 åren har vattenkvaliteten i Mälaren förbättrats, något som varit viktigt för sjöns betydelse för friluftslivet. På många ställen kring Mälaren är strandskyddet utökat från 100 meter till 300 meter vilket beror på att allmänhetens möjlighet till friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet i sjön och omkring den behöver tryggas. Trots det förtätas bebyggelsen eftersom så många vill ha strandtomt och bo vid, eller ha sommarstuga intill, sjöns strand.

Kommunernas miljöförvaltningar övervakar badkvaliteten vid Mälarens badplatser genom att ta bakterieprover och mäta vattentemperatur. De kontrollerar också förekomsten av blågröna alger (cyanobakterier). För att hitta en strand i din närhet och se om kvaliteten på vattnet är bra rekommenderas Havs- och vattenmyndighetens hemsida, där finns information om vattentemperatur, vattenkvalitet och eventuell algblomning.

Vintertid är det populärt att åka skridskor på Mälaren. Mälaren tillhör ett bälte från Värmland, Närke över till Mälardalen och Östergötland som har bra klimat- och vattenförutsättningar för långfärdsskridskoåkning. Den globala uppvärmningen kan däremot innebära att sjön kommer att bli olämplig för långfärdsskridskoåkning i framtiden.

Mälaren är populär att segla på under sommarhalvåret. Med sina många öar finns mycket att se och upptäcka. Även motorbåtar är populära att ta sig runt i. Användningen av motorbåtar på Mälaren påverkar dessvärre vattnet negativt genom utsläpp av bränsle och avgaser i vattnet. Störst är utsläppen från äldre 2-taktsutombordsmotorer. I dem passerar ca 30 % av bränslet genom motorn ofullständigt förbränt. Avgaserna innehåller bland annat PAH (polyaromatiska kolväten), som är extremt giftiga för planktiska kräftdjur som hopp- och hinnkräftor.

Segelbåtar

Sportfisket kring Mälaren är också mycket populärt. Fiskeplatserna är många och flera arter i Mälaren uppskattas som matfiskar. Spinnfiske efter gös sker tidigt på säsongen, spinnfisket på abborre under högsommar och tidig höst medan fisket efter gädda oftast sker under tidig vår eller sen höst. Utöver det rena sportfisket är det också många som uppskattar att sitta på någon av Mälarens många bryggor med ett metspö i handen och se om något nappar.

Abborre

Läs mer
Strandexploatering
Algblommning