Fiskar, fåglar, växter och bottenfauna

Landskapsväxter och landskapsdjur

Närke:
Gullviva, Hasselmus, Gulsparv, Benlöja, Vassmosaikslända

Västmanland:
Mistel, Rådjur, Tofsmes, Gös, Asknätfjäril

Södermanland:
Vit näckros, Fiskgjuse, Braxen, Strimlus

Uppland:
Kungsängslilja, Havsörn, Asp (fisk), Cinnoberbagge