Ekologisk status för Mälaren

Ekologisk status för Mälaren december 2016