Kustbygden och skärgården

Mälarens vatten rinner ut till Östersjön via den skärgård som ligger utanför Stockholm. Här finns en mångfald av öar och landhöjningens inverkan på landskapet är tydlig. I den inre delen av skärgården finns storgårdar medan de norra och yttre delarna traditionellt har ägts av fiskare och jordbrukare. Här har människor levt av jordbruk, fiske och småskalig sjöfart medan de södra delarna av skärgården än idag domineras av stora gods. De norra och mellersta delarna av skärgården är hårt exploaterade av fritidsbebyggelse medan de södra delarna är mindre utbyggda.

Läs mer
Strandexploatering