Tömning av båttoaletter

Tusentals enskilda avlopp, ofta med bristfällig rening, runt om Mälaren bidrar med en stor dos näringsämnen till sjön. Det är däremot inte bara toaletter på land som kan vara problematiska, även båttoaletter bidrar till övergödningen. För fritidsbåtar finns idag sugtömningsstationer runt Mälaren där båtarna kan tömma sina toaletter. Utöver att avhjälpa övergödningsproblematiken bidrar också en förbättrad hantering av båttoaletter till att hålla Mälarens vatten fritt från smitta. Ett smittfritt vatten är viktigt både för att vi skall kunna fortsätta att använda Mälaren för vår dricksvattenförsörjning och för att vi ska kunna bada i den.

Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma sin båttoalett i vattnet. I Mälaren och Stockholms skärgård finns sammanlagt strax under sextio tömningsstationer. Transportstyrelsen anser att det behövs fler än så eftersom sommartrafiken på Mälaren är stor och det finns risk för köbildning vid tömningsstationerna.

Hamnar som erbjuder båtplatser i en organiserad form har enligt lagen skyldighet att erbjuda toalettömning. Det gäller båtklubbar, kommunala båtbryggor, gästhamnar och kommersiella marinor. De får inte ta betalt för tömningen. Många båtklubbar uppger att de har svårt med en så stor investering som en tömningsstation innebär.

Majoriteten av de svenska fritidsbåtarna saknar toalett ombord och för dem är problemet snarare bristen på toaletter på land. Det är nämligen inte tillåtet att tömma en hink med avföring i Mälaren eller att kissa från båten.

Läs mer
Övergödning