Geologiskt perspektiv

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och en typisk slättlandssjö med över 8 000 öar, holmar och skär. Dess karaktäristiska form med vikar, sund och fjärdar beror på förkastningar, åsar och sprickdalar. Den alltjämt pågående landhöjningen är karaktäristisk för Mälarens närområde, ett fenomen som delas med Norrlandskusten och Finlands kust. Människor hade länge märkt att vattennivån ”sjönk” längs kusterna men de saknade förklaring. Under senare delen av 1800-talet upptäcktes att landet varit täckt av inlandsis och att vattnet inte sjönk utan att det i stället var landmassorna som reste sig.

Sverige har en gång i tiden liknat dagens Grönland med sina enorma ismassor
(Greenland travel 2007)

Sedan den senaste nedisningen, som upphörde för ca 10 000 år sedan, har landytan på östra delen av Mälarens område höjt sig närmare 400 meter. Istäcket beräknas ha varit runt tre kilometer tjockt och när det smälte bildades den så kallade Baltiska issjön, det som senare skulle blir Östersjön. Fortfarande under stenåldern var Mälaren en stor Östersjövik för att sedan under 1100- och 1200-talen avsnöras från Östersjön genom landhöjningen. Vid avsnörningen låg vattennivån fortfarande runt fem meter över dagens nivå. Det är dock inte bara landhöjningen som påverkat havsytans nivå och strandlinjens läge utan det beror också på hur mycket vatten som bundits i eller smält från inlandsisarna under klimatets variationer. Idag höjer sig landet i Mälarregionen med mellan 3 och 6 mm per år och skillnaden går att se under en människas livstid.

När inlandsisen smälte var Stockholm och östra delen av Mälarens område ett vattenlandskap som senare blev en skärgård. Direkt efter istiden låg vattenytan i Mälarregionen ca 150 m över dagens nivå. Där finns högsta kustlinjen idag och över den nivån har det inte skett någon ursvallning av sediment mot flackare mark. Under högsta kustlinjen har det materialet i stället hamnat i dalgångarna. Det förhållandet har gett upphov till varierade förutsättningar för bosättning och bebyggelse över och under högsta kustlinjen.