Kunskapshöjande projekt

Här beskrivs de kunskapshöjande projekt som vi gjort inom åtgärdssamordningen inom LEVA-projektet.

En ”gårdsvis vattenplan” har tagits fram för Ösby som är ett stort jordbruk och även naturbruksgymnasium i Sala.

Vi har genomfört flera vattendragsvandringar. Tillsammans med berörda markägare och Sagåns vattenråd vandrade vi längs Varmsätrabäcken, en exkursion som har lett till miljövårdande inslag i en planerad rensning av bäcken. Vi har också erbjudit vattendragsvandringar för våra olika fokusgrupper, som hembygdsföreningen för de områden där LEVA-projektet varit mest verksamt och för de personer som i sitt jobb på olika sätt hanterar vattenfrågor.

Under 2019-20 gjordes en omfattande kartläggning av möjliga våtmarksplatser inom Sala kommuns skog. Flödesmätning har installerats för att möjliggöra beräkning av åtgärdsbehov gällande buffring av vatten i landskapet. LEVA-samordnaren medverkar i olika sammanhang kopplat till vattenvård och sprider LEVA-lärdomar och marknadsför projektet.