Om muddringen av Mälaren

Sjöfartsverket genomför under sommaren och hösten 2021 en muddring av Mälarfarleden. Det omfattande arbetet har som mål att öka lastkapaciteten och sjösäkerheten i Mälarfarleden på de farleder som leder till Västerås och Köping. Sammanlagt kommer cirka 1.000.000 kubikmeter muddermassor omhändertas.

Den 21 september 2021 bjöd Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner in till ett webbinarium där projektledaren Max Bjurström och miljöspecialisten Melica Cliffoord från Sjöfartsverket berättade om hur projektet initierades, hur det genomförs och vilken påverkan muddringen har på samhället och miljön.