Medverkan i MER

Mälaren – en sjö för miljoner har sedan årsskiftet 2021/2022 att bytt skepnad och blivit en del av den ordinarie verksamheten i Mälarens vattenvårdsförbund.

Aktiviteter som ingick i MER´s medlemskap inkluderade:

  • Kostnadsfri medverkan på MER´s seminarier
  • Möjlighet till samverkan för extern finansiering av vattenarbetet
  • Tillgång till olika kontaktnät, tex diskussionsforum med andra vattenarbetare
  • Tillgång till stöd och konsultation för din kommuns vattenarbete

I MER ingick 23 kommuner i Mälarens tillrinningsområde, utifrån en finansieringsprincip på 1 krona per invånare och år.