Projektutveckling inom LOVA och LONA

Under 2021 arrangerar Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, flera kurser riktade till de kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som är intresserade av projektutveckling inom LOVA/LONA och av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

Uppstartsmöte

Den 10 juni 2021 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett digitalt informationsmöte om följande utbildningar/stöd:

  • Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten
  • Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning

Att hitta finansiering för åtgärder för bättre vatten

Kurs 1 – 31 augusti 2021

Den 31 augusti höll Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, den första av tre kurser för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag. Målsättningen med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp.

Kurs 2 – 23 september 2021

Den 23 september 2021 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, den andra kursen för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Kurs 2 utformades som en workshop/skrivarstuga kopplat till olika teman. Målsättningen var att deltagarna efter genomförd kurs ska ha en draft på en ansökan till LOVA/LONA som är mer än ett koncept.

Kurs 3 – 19 januari 2022

Den 19 januari 2022 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, den tredje kursen för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Ecoloop presenterade olika typer av extern finansiering och trender och listade även möjliga finansiärer som kan kopplas till vattenprojekt.


Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning

Den 15 september hölls ett webbinarium för de kommuner som vill utveckla en projektansökan om hästar och övergödning. Syftet var att skriva en ansökan om att delta i ett samarbetsprojekt om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar.