En dag om vatten med politiker och tjänstepersoner

Den 20 mars 2024 träffades vattenpolitiker och tjänstepersoner från våra medlemskommuner för att prata vattenfrågor. Här hittar du de presentationer som gavs under dagen.

 

Presentationen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen” är förkortad, för att få tillgång till hela presentationen plus ett talmanus beställ här: Utbildning till kommuner | Mälarens vattenvårdsförbund (malaren.org)

Vinsten i tipstävlingen.

Grattis till vinnaren Patrik Zvar,
Västerås, som vann ett pussel
med Faunapassagen i Västerås
som motiv.