MER-dagen 2021

Den 12 november 2021 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en heldag med fokus på hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna.


Bakre raden, från vänster: Patrik Karlsson (Skogsstyrelsen), Christer Solander (Uppsala kommun), Mattias Peterson (Upplands-Bro kommun), Gustav Myhrman (Mälarenergi), Faruk Djodjic (SLU), Zanna Zielfeld Nikas (åtgärdssamordnare för Upplands-bro/Håbo/Sigtuna), Cenneth Åhlund (Nykvarns kommun).
Främre raden, från vänster: Maria Elfström (Upplands-Bro kommun), Ingrid Hägermark (MVVF), Kristina Johansson (LIFE IP Rich Waters) och Linda Röjning (Mälaren – en sjö för miljoner)

Inspelade presentationer

Här finns inspelningarna från de presentationer som gavs under dagen

Filmerna handlar om:

  • Mälaren – en sjö för miljoner (MER) – vad som har hänt och vad som är på gång.
  • ”Crash-course” i sötvattensbiologi
  • Projektutveckling inom MER och LIFE IP Rich Waters
  • Goda exempel: NVVF:s dagvattenprojekt, Grip on LIFE och Våtmarksparken på Johannisberg,

Presentationerna i pdf-format