Vattnet – begränsning eller möjlighet

Vattnet – begränsning eller möjlighet för din kommun?
En seminariedag ordnad i Västerås den 26 oktober 2016.

Levande sjöar, friska hav och rent dricksvatten kan inte tas för givet. De senaste åren har vi sett en rad kriser: Dricksvattenbrist, översvämningar, algblomningar samt parasiter och PFOS som förorenat dricksvattentäkter. Konsekvenserna för detta drabbar huvudsakligen kommunerna i form av kostnader och problem.

Det positiva är att allt fler kommuner nu ger vattenfrågan hög prioritet, börjar utveckla långsiktiga strategier och genomföra åtgärder som inte bara löser problem utan också skapar nya värden och nyttor för kommunmedlemmarna.

Dagen ville lyfta vattenfrågorna särskilt för kommunpolitiker och tog bland annat upp följande:
 – Vilka nyttor och vinster finns med att lyfta fram vattenfrågan i samhällsplaneringen?
 – Hur kan vi finansiera ett gemensamt åtgärdsarbete? – exemplen Kävlingeåns vattenråd och Mälarens reglering.
 – Konsekvenserna av nya beslut i EU-domstolen om miljökvalitetsnormer för vatten. – kan man undvika negativ påverkan på bostadsbyggande och andra intressen?

Ta del av dokumentationen från dagen.

Program
Minoo Akhtarzand, Landshövding Västmanlands län – Välkomna
Staffan Jansson, Kommunalråd Västerås – Så blir det verkstad
David Liderfelt, MVVF – Mälaren – en sjö för miljoner
Kristina Yngwe, Riksdagsledamot (C) – Vatten och politik
Monica Granberg & Erik Landby, Stockholms stad – Gemensamma nyttor och finansiering
Barbara Jackson, Race for the Baltic – Rent vatten ett business case
Mats Wallin, Vattenmyndigheten NÖVD – Vattendirektivet
Tomas Quist, Ordförande Kävlingeåns vattenråd – Gemensamt åtgärdsarbete i Kävlingeån