Broviken – miljöövervakning, exploatering och åtgärdsprogram

Vid ett webbinarium 24 februari 2022 berättade Maria Elfström och Johan Björklind Möllegård från Upplands-Bro kommun om Broviken, och hur deras miljöövervakning lett vägen för ett kommande åtgärdsprogram. Maria och Johan presenterade hela kedjan: från anledningen till att kommunen skulle miljöövervaka Broviken, hur den gick till, vilka slutsatser som kunde dras, fram till framtagandet av möjliga åtgärder uppströms.