Kategoriarkiv: Aktuellt

Hjälp till att minska spridningen av sjögull!

Snart börjar sjögullen att blomma i Mälaren och vår bekämpning av den invasiva arten startar. Men det finns flera saker som du som privatperson kan tänka på för att minska spridningen: Detta kan göra för att hindra att sjögull sprids Så bekämpar vi sjögull Tillsammans kan vi hjälpas åt!

Läs mer

Dags för årsstämma!

Den 12 maj är det dags för vår årsstämma. I år är vi på Ersta konferens i Stockholm och  alla våra medlemsorganisationer hälsas varmt välkomna. – Även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer är välkomna att delta på förbundsstämman för information om vår verksamhet, berättar Ingrid Hägermark, förbundschef. Förutom…

Läs mer

Fortsatt arbete med vår riskanalys av Mälaren

Vi i Mälarens vattenvårdsförbund tog under 2021, tillsammans med några av våra medlemsorganisationer, forskare och WSP, fram en riskanalys för Mälaren. Det här är den första riskanalys som gjorts för Mälaren och omfattar både nutid och framtid. Onsdag den 19 april samlades 40 deltagare från 15 olika organisationer för att fortsätta att arbeta med riskanalysen….

Läs mer

Stort intresse för utbildningsdag för politiker

För att inspirera kommunpolitiker kring vattenfrågan bjöd Mälarens vattenvårdförbund och LIFE IP Rich Waters in till en utbildningsdag för politiker den 23 mars. – Intresset var stort och totalt var det ett femtiotal politiker från 25 kommuner som deltog. De som var med visade på ett stort engagemang och vi fick många frågor om allt från…

Läs mer

Nu är nätverket för tjänstepersoner på våra medlemskommuner igång

I februari startade vi i Mälarens vattenvårdsförbund ett nätverk för våra 26 medlemskommuner som riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor. Målgruppen är de tjänstepersoner som arbetar som vattenstrateg eller motsvarande, det kan vara exempelvis miljöstrateg, kommunekolog eller vattensamordnare. Syftet med nätverket är att få till ett utbyte av erfarenheter. I nätverket finns…

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbund firar 25 år!

Den 13 mars 1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund. Ursprunget hette Kommittén för Mälarens Vattenvård (Mälarkommittén) och bildades 1959. Det var från början ett samarbete mellan berörda länsstyrelser i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro och från 1975 var också Stockholms stad med. Då var uppgiften bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens vattenkvalitet och…

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om åtgärder för bättre vatten i Svartåns avrinningsområde!

Sedimentationsdammar, viltvatten, våtmarker och tvåstegsdiken är alla åtgärder som bidrar till minskat näringsläckage, flödesdämpning och den biologiska mångfalden. Den 21 mars bjuder Svartåns vattenråd, Västerås stad, WRS och Skultuna-Haraker-Romfartuna LRF-avdelning in till informationsmöte i Skultunagården. Du som är lantbrukare, markägare eller allmänt intresserad av vatten inom Svartåns avrinningsområde mellan Skultuna och Västerås – varmt välkommen…

Läs mer

Tips! Nu finns digitala åtgärdsunderlag för vatten

Vattenmyndigheterna presenterar nu digitala underlag som ska underlätta för dig som är handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen består av tio så kallade Story Maps. Underlagen vänder sig främst till dig som arbetar med åtgärdsgenomförande på myndighet, länsstyrelse eller kommun. Du kan till exempel vara VA-planerare, översiktsplanerare, miljöchef/inspektör, vattenstrateg, vattenverksamhetshandläggare,…

Läs mer

En snö- och istäckt sjö med blå himmel.

Nu erbjuder vi utbildning för dig som kommunpolitiker!

Vatten berör alla delar av kommunens arbete, från hur vi tar hand om större regnmängder och säkrar våra bostadsområden i ett förändrat klimat till hur vi uppfyller miljökraven för sjöar, vattendrag och kustområden. Vill du veta mer om denna avgörande framtidsfråga och vad du som politiker kan göra? Då ska du anmäla dig till vår…

Läs mer