Kategoriarkiv: Aktuellt

Tips: SLU-konferens med fokus på forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation

Den 9 mars arrangerar SLU en konferens där de presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. – Mälarens vattenvårdsförbund och den åtgärdssamordning som bedrivs inom förbundet är med i forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. En av punkterna på konferensens dagordning är ”Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares…

Läs mer

Högt vattenstånd och höga flöden i Mälaren

Den senaste tidens snö- och regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Här är en samlad lägesbild från Stockholms hamnar, Stockholms stad, Projekt Slussen, SMHI och Länsstyrelsen Stockholm. Just nu stiger vattnet i Mälaren med cirka 25 mm/dygn. Nivån för att öppna Hammarby sluss nåddes den 12 januari och då öppnades slussen. I dagsläget…

Läs mer

En person hukar under ett paraply när regnet vräker ned.

Var med i vår workshopserie om klimat och vatten!

Är det här du? □ Jag jobbar med ett framtidsorienterat samhällsbyggnadsprojekt som kräver förvaltningsövergripande samarbete. □ Projektet/uppdraget påverkas av de förändrade förutsättningar och utmaningar som framtidens klimat innebär. □ Jag och mina kollegor skulle vara hjälpta av att få processvägledning för att jobba systematiskt med projektet/uppdraget. Svarar du ja på dessa frågor? Då ska du…

Läs mer

Prioriteringar, hästgårdar och åtgärdssamordnare fyllde frågestund om LOVA-bidraget

För att kunna göra konkreta åtgärder för en bättre vattenmiljö kan kommuner och ideella föreningar söka så kallade LOVA-bidrag. – Vi har sett att det finns ett behov av en ökad kommunikation mellan dem som söker bidragen och LOVA-handläggarna. Därför erbjöd vi dem en digital frågestund där de fick mötas, ställa frågor och hjälpa varandra,…

Läs mer

En vattenyta täckt av algblomning och ett barn håller ett dricksglas med vatten.

Unik riskanalys om Mälaren – vill du veta mer?

Du vet väl om att över två miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren? Och samtidigt är sjön hårt drabbad av bland annat miljögifter och algblomning. Vi i Mälarens vattenvårdsförbund har, tillsammans med några av våra medlemsorganisationer, forskare och WSP, tagit fram ett underlag om de risker som vi ser för Mälaren. Det här är…

Läs mer

En ö i höstnatur.

Dags för Mälarseminariedagarna 2022!

Tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) bjuder vi in alla våra medlemmar till 2022 års Mälarseminariedagar. I år blir det två heldagar, 25 och 29 november: Dag 1 25 november: Fokus på miljöövervakning Dag 2 29 november: Fokus på åtgärdsarbete och forskning Dagarna riktar sig för dig som är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund…

Läs mer

En gul blomma på gröna blad.

LIFE-ansökan är inskickad för sjögullsbekämpning i västra Mälaren

Den 4 oktober skickade Länsstyrelsen Västmanland in en ansökan om finansiering för sjögullsbekämpning. Medverkar i ansökan gör Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Södermanland och kommunerna Västerås, Kungsör, Eskilstuna och Köping. Dessa parter har samarbetat kring bekämpning av sjögull sedan 2019. – Genom att få finansiering från EU kommer bekämpningen att kunna genomföras i mycket högre takt och vi…

Läs mer

Lyckade åtgärder i fokus vid fältträff för åtgärdssamordnare

I oktober träffades åtgärdssamordnarna kring Mälaren och tittade på två praktiska exempel på väl utförda och lyckade åtgärder i Skattmansöådalens avrinningsområde ovanför Enköping. – Vi besökte markägaren Kristoffer Emanuelsson som bor och bitvis renoverar en gård intill Skattmansöån. Det är åtgärdssamordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv på Enköpings kommun  som drivit projekten tillsammans med Kristoffer, berättar Joakim…

Läs mer