Mälarseminariet 2023!

I slutet av november hölls 2023 års Mälarseminarium för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund.

Tillsammans med SLU berättade vi om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren, pågående forskningsprojekt och intressanta åtgärder i och runt Mälaren med mera.

De två dagarna innehåll fyra tematiska block på teman miljögifter, övergödning, fria vandringsvägar och biologisk mångfald.

Här kan du ta del av presentationerna från de två seminariedagarna.

Bild: Mälarens vattenvårdsförbunds kansli och SLU under Mälarseminariet 29 november