En man med gul flytväst håller i ett tubformat instrument i en båt.

Ta del av resultatet av miljöövervakningen av Mälaren

Vi på Mälarens vattenvårdsförbund samarbetar sedan länge med SLU där vi har ett utbyte kring forskningsfrågor och samhällsintressen i och kring Mälaren. En viktig del i detta är den miljöövervakning som görs.

Du har väl inte missat rapporten från 2022 års miljöövervakning? Förutom en presentation av utvalda resultat från miljöövervakningen finns även resultat från den senaste forskningen och olika studentarbeten med.

Läs Fokus på Mälaren 2022

(Foto: Fredrik Pilström, SLU)