Uppdaterat utbildningsmaterial om kommunernas roll i vattenförvaltningen

Kommunerna ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, erbjuder vi på Mälarens vattenvårdsförbund en utbildning som ger grundläggande kunskap kring de åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar. Utbildningen riktar sig till politiker på kommunal nivå.

– Vi har haft det här utbildningspaketet sedan några år tillbaka. Nu har vi uppdaterat materialet så att det följer det aktuella åtgärdsprogrammet för vatten, berättar Elin Ångman.

Utbildningsmaterialet består av en powerpointpresentation och ett talmanus.

– Tanken är att du själv, med hjälp av materialet, kan hålla i utbildningen för politikerna i din kommun. Men vi erbjuder också våra medlemskommuner möjligheten att vi från förbundet kommer till den kommunen och håller i utbildningen, berättar Ingrid Hägermark.

Beställ utbildningen här!

Lär dig mer och få stöd kring utbildningsmaterialet!

Den 1 september bjuder vi in dig som tjänsteperson till ett webbinarium där vi presenterar utbildningsmaterialet, svarar på frågor och ger exempel på hur du kan lägga upp utbildningen just hos dig.

Anmäl dig till webbinariet den 1 september

Den 19 september erbjuder vi dig som kommunpolitiker att gå utbildningen digitalt kvällstid.

Anmäl dig till kvällsutbildningen den 19 september