Digital utbildning: Kommunernas roll i vattenförvaltningen 2022-2027

19 september 18:30-20:00 Skype

Du som kommunpolitiker ansvarar, tillsammans med tjänstepersoner, för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta er erbjuder vi på Mälarens vattenvårdsförbund en utbildning som ger grundläggande kunskap kring de åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar.

Den 19 september erbjuder vi dig som kommunpolitiker att gå utbildningen digitalt.

Sista anmälningsdag var den 17 september.

Om utbildningen Kommunernas roll i vattenförvaltningen