oktober 2023

Äventyr i vattenriket

3 oktober 12:00 - 3 oktober 16:00 Kristianstad vattenrike

När hösten fortfarande är lagom varm bjuder Marina nätverket för vattenpedagogik in till en nationell nätverksträff i Kristianstad vattenrike. Här får ni chans att uppleva praktisk vattenpedagogik i alla dess former. Det blir både sött och salt och givetvis även chans att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Vi utforskar förstås naturum Vattenrikets utställning. Vi…

Publicerad i kalender:

LIFE IP Rich Waters seminarium: PFAS i södra Stockholmsområdet – från utsläpp till fisken på matbordet

4 oktober 13:00-16:00 Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, Hägersten

Undersökningar av miljögifter i fisk har visat att det finns höga halter giftiga PFAS-ämnen i abborre i flera sjöar som är populära bland fritidsfiskare i södra Stockholmsområdet. Hur påverkar det dig som bor i området? Under en halvdag får du möjlighet att lära dig mer om hur det ser ut i de södra länsdelarna och…

Publicerad i kalender:

Fältträff om vattenvård vid Mungasjön för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund

11 oktober 13:00-15:00 Öster Munga Gård, Öster Munga, Västerås

Du som är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund är välkommen till fältbesök vid Mungasjön i Västerås kommun för att titta närmare på och diskutera vattenvårdsfrågor i fält. En eftermiddag med samtal om hur du kan jobba med växtnäring på ett hållbart sätt och promenad till Mungasjöns blivande gäddvåtmark. Läs mer i Inbjudan fältträff Munga 231011 (pdf)…

Publicerad i kalender:

SLU-workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

13 oktober 09:00-16:00 Campus Ultuna, SLU i Uppsala

Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering. Workshopen riktar sig till åtgärdssamordnare, länsstyrelsernas våtmarkshandläggare, samordnare och andra våtmarksintresserade. Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

Publicerad i kalender:

Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning: Vattenvårdsplaner i avrinningsområden

18 oktober 13:00-14:00 Online

Tillsammans med LIFE IP Rich Waters har Mälarens vattenvårdsförbund ett nätverk för projektutveckling. Inom nätverket arrangerar vi möten och webbinarier med fokus på utlysningar, goda exempel och samverkan. Jordbruksverket har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket. Den 18 oktober arrangerar nätverket ett webbinarium där…

Publicerad i kalender:

november 2023

Våtmarksåtgärders påverkan på yt- och grundvatten – möjligheter och utmaningar

7 november 08:30-12:00 Online, Zoom

Seminariet syftar till att sammanfatta kunskapsläget gällande kvantitativ påverkan av yt- och grundvatten i samband med restaurering av våtmarker. Målet är även att, med utgångspunkt från några exempel, öppna upp för diskussioner om våtmarksåtgärders möjligheter och utmaningar utifrån deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Seminariet anordnas av SGU, SMHI och FORMAS i samarbete med Naturvårdsverket. Seminariet…

Publicerad i kalender:

SMHI: Grundkurs i klimatanpassning 15-16 november 2023

15 november 13:00 - 15 november 12:00 Online

Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning. Under två halvdagar, delar SMHIs experter tillsammans med inbjudna representanter från andra myndigheter med sig av sina kunskaper. Läs mer här Grundkurs i klimatanpassning 15-16 november 2023 | SMHI

Publicerad i kalender:

Samverkansdag för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt

16 november 09:00-16:00 Fagerudd konferens

Vi bjuder in till en samverkansdag den 16 november 2023 för att diskutera frivilliga insatser för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Utbildningen riktar sig till: Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med rådgivning, LOVA och/eller LONA-bidraget, strategiska planen för EU´s gemensamma jordbrukspolitik. Åtgärdssamordnare och organisationer (kommuner, vattenorganisationer eller länsstyrelser) som har eller planerar att…

Publicerad i kalender:

SLU: Nationell nätverksträff vattenpedagogik

30 november 13:00 - 30 november 12:00 Hybrid, Uppsala eller digitalt

Hur kan vi med hjälp av naturvägledning och andra utomhuspedagogiska aktiviteter bygga upp lokalt engagemang för vatten och den lokala miljön? Vilken betydelse har vattnet för de boende i ett område? Vilken betydelse har de boende för vattenmiljöns utveckling? Arrangör: SLU Centrum för naturvägledning, CNV Program och anmälan (slu.se) Sista anmälningsdag: 23 november 2023

Publicerad i kalender: