oktober 2021

Workshop 3: Projektutveckling inom LIFE, tema övergödning

19 oktober 08:30-12:30 Teams

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat övergödning. Workshoppen anordnas av Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från FEIMA AB. Medverkar gör Kristina Johansson, temasamordnare för övergödning på LIFE IP Rich Waters. Detta…

Publicerad i kalender:

SMHI:s seminarieserie: Beror extrema väderhändelser på människans klimatpåverkan?

19 oktober 14:00-15:00 Ej fastställt

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI. Enstaka väderhändelser kan ha stora konsekvenser för samhälle och naturmiljö. I takt med den globala uppvärmningen ändras förekomst och intensitet hos många typer av extremer. Föredraget beskriver vad klimatforskningen idag kan säga om i vilken grad människans klimatpåverkan ligger bakom sådana väderhändelser. Här kommer länken till det digitala seminariet…

Publicerad i kalender:

Rich Waters digitala samtal: Leda och planera – lärdomar från olika projekt

21 oktober 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters får digitalt besök av Maria Azzopardi, projektledare på miljöförvaltningen, Stockholm stad och Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun. Tillsammans diskuteras lärdomar från arbete i olika typer av projekt, små och stora. Sonja Råberg, Länsstyrelsen i Stockholm ger några tips inför bidragsansökningar till LOVA. Läs mer och anmäl dig på richwaters.se

Publicerad i kalender:

Workshop 4: Projektutveckling inom LIFE, tema miljögifter

26 oktober 08:30-12:30 Teams

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat miljögifter. Workshoppen anordnas av Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från FEIMA AB. Medverkar gör Kristina Johansson, temasamordnare för miljögifter på LIFE IP Rich Waters. Detta…

Publicerad i kalender:

Dagvatten med tillsynsinriktning

27 oktober 00:00-00:00 Teams

Förmånligt pris för MER-kommuner på VA-guidens utbildning om dagvatten Nu kan MER erbjuda ett mycket förmånligt pris på en kurs i dagvattenutbildning med tillsynsinriktning, som VA-guiden ger den 27-28 oktober. Utbildningen är webbaserad och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om…

Publicerad i kalender:

november 2021

SMHI:s seminarieserie: Vad är normalperioder i klimatsammanhang?

3 november 14:00-15:00 Online

Erik Engström är klimatolog vid SMHI. 2021 gick vi över till en ny normalperiod. Normalperioder är 30-årsperioder som gör det möjligt att jämföra klimatet mellan olika platser och studera hur klimatet förändras på en plats. Normalvärden beskriver det genomsnittliga klimatet på en viss plats under en normalperiod. Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas Om…

Publicerad i kalender:

Hjälmarens vattenvårdsförbunds kurs: Att gräva en våtmark

4 november 08:45-16:00 Viby by, Vretorp

Under Hjälmarens vattenvårdsförbunds kurd får du en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Kursen kostar 1 200 kronor exklusive moms. Läs mer och anmäl dig på Hjälmarens vattenvårdsförbunds webbplats

Publicerad i kalender:

Mälarseminariet 2021

11 november 09:00-16:00 Förhoppningsvis på plats i Uppsala med möjlighet att delta digitalt. Eventuellt helt digitalt.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2021 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Program och information om anmälan kommer att publiceras här men boka gärna in datumet redan nu!  

Publicerad i kalender:

Rich Waters digitala samtal: Samverka mellan kommuner – praktiska lärdomar

11 november 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters gästas av Gill Brodin, ledamot i Oxunda vattensamverkan och politiker i Sigtuna kommun till vardags, Jonas Riedel som är ordförande i både Oxunda och Edsvikens vattensamverkan samt politiker i Sollentuna kommun, och Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun och samordnare för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan. Samtal om hur de medverkande kommunerna…

Publicerad i kalender:

MER-dagen 2021

12 november 09:00-15:00 Ulls väg 26, Uppsala

Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in de deltagande kommunerna i projektet till en heldag med bland annat diskussioner, information, planering och visning av goda exempel.   Har din kommun genomfört någon åtgärd i år som kan vara extra kul att berätta om? Fundera gärna på detta. Program och information om anmälan kommer att publiceras…

Publicerad i kalender: