februari 2021

Dialogmöte inför vattenmyndigheternas samråd

9 februari 10:00-11:00 Online

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. För att förbättra materialet så att det leder till ännu mer effektiva åtgärder i miljön, är materialet nu ute på samråd. Följ länken för information om datum för samrådsmöten: Nu bjuder Norra Östersjöns vattendistrikt in till digitala samrådsmöten…

Dialogmöte inför vattenmyndigheternas samråd

16 februari 10:00-11:00 Online

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. För att förbättra materialet så att det leder till ännu mer effektiva åtgärder i miljön, är materialet nu ute på samråd. Följ länken för information om datum för samrådsmöten: Nu bjuder Norra Östersjöns vattendistrikt in till digitala samrådsmöten…

Styrelsemöte

18 februari 09:30-12:00 Online

Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund sammanträder digitalt.

mars 2021

Dialogmöte inför vattenmyndigheternas samråd

4 mars 09:00-12:00 Online

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. För att förbättra materialet så att det leder till ännu mer effektiva åtgärder i miljön, är materialet nu ute på samråd. Följ länken för information om datum för samrådsmöten: Nu bjuder Norra Östersjöns vattendistrikt in till digitala samrådsmöten…

april 2021

Styrelsemöte

16 april 09:30-12:00 Online

Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund sammanträder digitalt.

maj 2021

Årsstämma

21 maj 09:00-15:00 Online

Den 21 maj är det dags för årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund.