maj 2024

Fira LIFE IP Rich Waters via livestream!

28 maj 10:00-14:15 Online

Den 28 maj samlas alla som har arbetat med LIFE IP Rich Waters sedan starten 2017 för att sammanfatta och reflektera över de resultat och samarbeten som kommit ur projektet. Det blir presentationer och panelsamtal med både projektdeltagare och representanter för ansvariga myndigheter. Delar av programmet  kommer livesändas så att även du som kanske bara…

Publicerad i kalender:

Hjälp oss att samla in data om ål – kom till en workshop om medborgarforskning

29 maj 13:00-16:00 Stockholm

Vill du vara med och skapa engagemang och intresse för den utrotningshotade ålen, och samtidigt hjälpa forskningen kring ål? Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bjuder in till en workshop som en del av ett medborgarforskningsprojekt. Syftet är att skapa engagemang och intresse för ål, sprida kunskap, samt starta upp ett nytt spännande…

Publicerad i kalender:

Föreläsning med naturfotograf Johan Hammar – Västerås

30 maj 17:00-19:00 Rikssalen, Västerås slott

Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i vårt område går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar projektet en fotoutställning med bilder av naturfotograf Johan Hammar. Genom utställningen ges exempel på hur vi…

Publicerad i kalender:

juni 2024

Nätverk för vattenstrateger

4 juni 09:00-12:00 Fysiskt möte, vi återkommer om plats

Det här är ett möte för er vattenstrateger eller motsvarande i medlemskommuner på den västra sidan av Mälaren. En gång per termin träffas vi på ett fysiskt möte, efter mötet äter vi lunch tillsammans. Tema för mötet: Samordning och organisering kring vattenarbetet, hur ser det ut i olika kommuner? Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se

Publicerad i kalender:

september 2024

Utbildning för nyanställda vattenstrateger

4 september 08:30-16:00 Länsstyrelsen Västerås

Välkommen till Mälarens vattenvårdsförbunds dag för nyanställda inom vattenområdet! Inbjudna är vattenstrateger, kommunekologer, miljöstrateger och åtgärdssamordnare som arbetar med vattenfrågor i våra medlemskommuner. Programmet har tagits fram i samverkan med både nyanställda och erfarna vattenstrateger och förhoppningen är att ni efter dagen ska få lättare att orientera er i det komplexa vattenområdet samt att ni…

Publicerad i kalender:

oktober 2024

Klimatförändringens effekter på Mälaren

11 oktober 09:00-16:00 Länsstyrelsen Stockholm

Välkommen till konferensen Klimatförändringens effekter på Mälaren. Syftet med den här dagen är att med utgångspunkt i Mälarens vattenvårdsförbunds Riskanalys Mälaren 2021 (malaren.org) visa på bredden av de utmaningar som Mälaren och vi som nyttjar Mälaren står inför. Dagen planeras i samverkan med våra medlemmar. Har du idéer eller frågor? Kontakta: Elin.Angman@lansstyrelsen.se

Publicerad i kalender:

november 2024

Välkommen på Mälarseminariet 2024!

27 november 00:00 - 27 november 00:00 SLU Ultuna, Uppsala

Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Under två dagar i november ska vi uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning, miljöövervakning och…

Publicerad i kalender: