januari 2022

Rich Waters digitala samtal: Samverka mellan kommuner – praktiska lärdomar

24 januari 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters gästas av Jonas Riedel som är ordförande i både Oxunda och Edsvikens vattensamverkan samt politiker i Sollentuna kommun, och Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun och samordnare för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan. Samtal om hur de medverkande kommunerna samordnar sig – var börjar man? Hur gör man med finansiering och vilka…

Publicerad i kalender:

februari 2022

Hydrotekniska sällskapets vattendag: Dränka eller odla?

2 februari 09:00-16:00 SLU i Uppsala

Den 2 februari arrangerar Hydrotekniska sällskapet en vattendag med temat: ”Dränka eller odla? – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?”. Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i detta? Hur påverkar jordbrukets vattenhantering kolbalansen och avgången av växthusgaser? Kan livsmedelsproduktion på åkermark vara klimatneutralt eller till och…

Publicerad i kalender:

april 2022

Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn

26 april 09:00-16:00 Stockholms länsstyrelse

Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en konferensdag på temat tillsyn kopplat till vattenfrågor. Dagen innehåller pass med högaktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt. Tid: Tisdagen den 26 april ca. klockan 09.00-16.00 Plats: Länsstyrelsen i Stockholm Målgrupp: Konferensen riktar sig framförallt till kommunala tjänstemän, miljö-…

Publicerad i kalender:

maj 2022

september 2022