maj 2021

Webbinarium om klimatanpassning

20 maj 09:00-12:00 Skype

En varmare framtid är vår. Välkommen till ett webbinarium om klimatanpassning där Länsstyrelsens klimatfunktion bjuder på matnyttig klimatkunskap, med ett särskilt fokus på värme. Webbinariet riktar sig till alla som i sitt yrke behöver ha förståelse för de utmaningar ett förändrat klimat kommer att medföra för deras verksamhet, t.ex. politiker, samhällsplanerare, beredskapssamordnare, beslutsfattare och strateger…

Årsstämma

21 maj 09:15-14:00 Online

Vi hälsar er varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds digitala årsstämma fredagen den 21 maj 2021! Målgrupp Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde, som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer, hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten. Anmälan Anmäl dig via den här länken senast den 14 maj Varje person ska…

september 2021

Mälarinarium nummer 7

24 september 00:00-00:00 Online

Tillsammans med SLU bjuder Mälarens vattenvårdsförbund in till webbinarium med fokus på pågående forskning och andra projekt på SLU som anknyter till Mälaren. Det sjunde Mälarinarium med SLU är preliminärbokat till den 24 september. Här hittar du material från tidigare Mälarinarier

november 2021

Mälarseminariet 2021

11 november 09:00-15:00 Online

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2021 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Program och information om anmälan kommer att publiceras här men boka gärna in datumet redan nu!

december 2021

Mälarinarium nummer 8

6 december 00:00-00:00 Ej fastställt

Tillsammans med SLU bjuder Mälarens vattenvårdsförbund in till webbinarium med fokus på pågående forskning och andra projekt på SLU som anknyter till Mälaren. Det sista Mälarinarium för det här året är preliminärbokat till den 6 december. Här hittar du material från tidigare Mälarinarier