mars 2024

Webbinarium: Högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer

6 mars 09:00-10:00 Zoom

I SLUs arbete inom LIFE IP Rich Waters har det bland annat ingått att undersöka i vilken mån högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer kan användas i vattenförvaltningen. Det handlar framför allt om i uppföljningen av effekter av åtgärder mot näringsläckage från jordbruksmark. Den 6 mars har du möjlighet att lära dig mer om detta….

Publicerad i kalender:

Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

7 mars 07:30-09:00 Hybrid, Stockholm eller digitalt

Mark är en grundläggande men ändlig resurs och i takt med att marken ska räcka till mer och fler behöver vi utveckla krav på hur marken används, värderas och förvaltas. För mer information och anmälan: Formas frukost: Håller vi på att tappa mark? – Formas

Publicerad i kalender:

Varmt välkommen på årsstämma med Sagåns vattenråd!

12 mars 18:00-20:30 Orresta Golf & Konferens

Alla är välkomna att delta men enbart medlemmar har rösträtt. Så blir du medlem | Mälarens vattenvårdsförbund (malaren.org). Möteshandlingar finns utskrivna på mötet eller fås genom att kontakta sekreterare Linnea Landfors, se uppgifter nedan. På programmet: • Föreläsning: Vattenfördröjande åtgärder • Fika och mingel • Årsstämmoförhandlingar Anmälan Anmäl dig genom att kontakta sekreterare Linnea Landfors…

Publicerad i kalender:

Politikerdag: Kom och prata om vatten med oss 20 mars!

20 mars 08:30-14:45 Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

Mälarens vattenvårdsförbund välkomnar politiker från våra 27 medlemskommuner till en dag om vatten den 20 mars. Givetvis är alla kunniga tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor också varmt välkomna. Kom gärna både en politiker och en tjänsteperson från varje kommun! Vi kommer att prata om kommunens olika roller när det kommer till vattenförvaltning, vad lagen säger…

Publicerad i kalender:

22 mars: Världsvattendagen

22 mars 00:00-00:00 World wide

Internationella vattendagen eller Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas 22 mars varje år. Världsvattendagen är tänkt att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten. Dagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman….

Publicerad i kalender:

Webbinarium: Multifunktionella vattenparker

22 mars 10:00-12:00 Skype

Du som arbetar med vatten- och miljöfrågor på en kommun och planerar att anlägga en multifunktionell vattenpark: missa inte det här webbinariet! Smedjebackens kommun, Uppsala kommun, Västerås stad och Mälarenergi har anlagt multifunktionella parker inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Parkerna i Uppsala och Västerås renar dagvattnet från bland annat näringsämnen och tungmetaller samtidigt…

Publicerad i kalender:

april 2024

MSB berättar om statsbidrag för naturolyckor. Webbinarium inom nätverket för projektutveckling.

9 april 09:00-10:00 Online

Detta är ett seminarium i den digitala serien som hålls inom nätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters. Inbjudna är medlemmar i nätverket samt kontaktpersonerna på förbundets medlemskommuner. Hör av dig om du vill gå med i nätverket. Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller…

Publicerad i kalender:

Webbinarium: Reduktionsfiske i Hjälmaren?

10 april 09:00-10:00 Skype

Är reduktionsfiske en hållbar metod för att förbättra vattenkvaliteten i Hjälmaren? Det undersöker Länsstyrelsen i Örebro och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) just nu inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Den 10 april gästar Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro och Alfred Sandström, SLU vårt webbinarium och berättar hur arbetet har gått och vilka resultat de ser….

Publicerad i kalender:

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

10 april 10:00-15:30 Uppsala, Ulls väg 26

Välkommen till en workshop om förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar. Workshopen riktar sig främst till kommuner, åtgärdssamordnare och våtmarkshandläggare på Länsstyrelser runt Mälardalen för att diskutera hinder och lösningar för våtmarksimplementering. Intervjuresultat diskuteras i grupper för att lära av varandra. Deltagarna kommer också att få höra om ett nytt…

Publicerad i kalender: