november 2022

Mälarseminariedagarna 2022, dag 2

29 november 09:00-16:00 Loftets bankettsal, Duhrevägen 8, SLU Campus Uppsala

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund till 2022 års Mälarseminariedagar på SLU i Uppsala. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och om åtgärdsarbete och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra…

Publicerad i kalender:

december 2022

Vattenresurs AB: Frukostmöte om effektiv rening av övergödda sjöar och havsvikar

6 december 08:30-10:00 Kreab, Mäster Samuelsgatan 17, 8 tr, Stockholm. Det går också bra att vara med digitalt!

Enligt EU-direktiv ska alla svenska sjöar större än en kvadratkilometer senast år 2027 ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus. Men vad betyder detta i praktiken för just din kommun? Vilka åtgärder krävs och vad behöver du som beslutsfattare eller tjänsteman tänka på? Att åstadkomma attraktiva livsmiljöer för både människor och djur genom effektiv vattenrening…

Publicerad i kalender:

Havsmiljöinstitutet: Kraftsamla för vatten

7 december 16:00-17:30 Digitalt möte

Havsmiljöinstitutet bjuder in till workshop där de söker svar på följande frågor: Hur bygger vi vidare på det stora engagemanget som finns kring våra vatten för att nå ut bättre och öka havs- och vattenmedvetenheten hos en vuxen målgrupp? Vad är nycklarna för att skapa framgångsrika dialoger med olika intressegrupper? Hur utformar vi möten för…

Publicerad i kalender:

Informationsmöte om riskanalys av Mälaren som råvattentäkt och ekosystem

15 december 09:00-10:45 Digitalt seminarium, länk till mötet skickas ut till de som anmäler sig

Vilka är de största hoten för Mälaren och hur ska vi arbeta tillsammans för att minska riskerna? För oss som lever och verkar i Mälardalen har Mälaren stor betydelse, samtidigt som vi också i hög grad påverkar Mälaren. Med det som utgångspunkt har vi i Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med experter tagit fram ett underlag kring…

Publicerad i kalender: