Presentation av uppdaterad utbildning: Kommunernas roll i vattenförvaltningen 2022-2027

1 september 09:30-10:15 Skype

Du som tjänsteperson ansvarar, tillsammans med kommunpolitiker, för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dig erbjuder vi på Mälarens vattenvårdsförbund en utbildning som ger grundläggande kunskap kring de åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar.

Utbildningsmaterialet består av en powerpointpresentation och ett talmanus. Med hjälp av materialet kan du själv hålla i utbildningen för dina kollegor.

Den 1 september bjuder vi in till ett webbinarium där vi presenterar utbildningsmaterialet, svarar på frågor och ger exempel på hur du som tjänsteperson kan lägga upp utbildningen just hos dig.

Anmälan har stängt.

Om utbildningen Kommunernas roll i vattenförvaltningen