Samverkan för att minska övergödningen

Den 16 november diskuterades frivilliga insatser för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Eventet arrangerades av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Enköpings kommun och Mälarens vattenvårdsförbund. I samarbete med LRF, Länsstyrelsen i Uppsala län och projektet LIFE IP Rich Waters.

Viktigt att träffas när många med olika roller arbetar mot samma mål | Vattenmyndigheterna