Skärmbild från 6 oktober då det hölls ett digitalt möte om vårt projekt för vattenvårdsåtgärder för Kolbäcksån.

God uppslutning till möte om Kolbäcksån

Fredag den 6 oktober hölls ett digitalt möte om vårt projekt för vattenvårdsåtgärder för Kolbäcksån. Ett trettiotal politiker och tjänstepersoner från de sex kommunerna kring Kolbäcksån deltog.

Tillsammans med Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Surahammar och Hallstahammar beskrev Mälarens vattenvårdsförbund de utmaningar kring miljögifter, övergödning och vattenkraft som Kolbäcksån står inför.

– Det är mycket glädjande att det tack vare samarbetsprojektet kan anställas en ny åtgärdssamordnare för att arbeta med vattenvård i Kolbäcksån. Hon heter Emelie Lindholm och är anställd här hos oss på Hallstahammars kommun. Emelie började i september och tar sig nu an de utmaningar som Kolbäcksån står inför, säger Thomas Norrman Miljöstrateg på Hallstahammars kommun.