Sjögullsblad i vattnet som har bruna fläckar.

Forskare misstänker sjukdom hos invasiv sjögull

Under juni upptäcktes att flera bestånd av sjögull i Kungsör inte såg friska ut utan börjat gulna och dö. I mitten av juli släppte delar av döda bestånd från botten och flöt bort i sjok. Nu har Kungsörs kommun genomfört en översiktlig inventering av sjögullsbestånden i kommunen.

Inventeringen indikerar att tidigare stora förekomster har minskat eller försvunnit, till exempel i nedre delen av Arbogån mellan Kungsör och Arboga. Det finns rapporter om att sjögull ser döende ut även på fler platser i Mälaren.

Att sjögull som funnits etablerad i Mälaren i många år verkar ha försvunnit på flera platser har kommit som en överraskning. Mälarens vattenvårdsförbund utreder nu frågan i samarbete med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som tror det kan röra sig om en sjukdom.

Under veckan samlar de in växtmaterial från sjögull som sedan analyseras under hösten för att försöka ta reda på vad det kan vara. När deras analyser är klara lägger vi ut information om resultatet här på webbplatsen.

Rapportera gärna om du ser döende sjögull likt den på bilden. Har du en uppfattning om hur det sett ut innan och efter i ett område kan du göra en uppskattning av påverkan. Dina observationer kan ge oss en bättre gemensam bild av hur utbett det är och vilka områden som är berörda.

Skicka ett mejl till malarensvvf@lansstyrelsen.se med dina iakttagelser.

Om projekt sjögull och kontaktuppgifter

Läs mer om sjögullsbekämpning

Om projekt sjögull och kontaktuppgifter