Vi arbetar vidare mot sjögull under sommaren

Med start den 1 juli och under några veckors tid görs en inventering för att kartlägga sjögullens utbredning i Mälaren. Den genomförs genom att två personer mycket långsamt åker i en aluminiumbåt, oftast mycket nära land under dygnets alla ljusa timmar. I samband med inventeringen kommer även drönare användas. Drönarföraren arbetar från land och har…

Läs mer

Forskare misstänker sjukdom hos invasiv sjögull

Under juni upptäcktes att flera bestånd av sjögull i Kungsör inte såg friska ut utan börjat gulna och dö. I mitten av juli släppte delar av döda bestånd från botten och flöt bort i sjok. Nu har Kungsörs kommun genomfört en översiktlig inventering av sjögullsbestånden i kommunen. Inventeringen indikerar att tidigare stora förekomster har minskat…

Läs mer

En båtmotor med en massa gröna och gula växtdelar som sitter fast i den.

Rensa din båtmotor från sjögull

Nu när sommaren är här är vi många som tycker om att vara ute på Mälaren med båten. Om du råkar köra genom sjögull är risken stor att växtdelar fastnar i propellern. Kom ihåg att rensa propellern och att sedan lägga växtdelarna på land och inte i vattnet. Tack för att du hjälper till att…

Läs mer

Hjälp till att minska spridningen av sjögull!

Snart börjar sjögull att blomma i Mälaren och vår gemensamma bekämpning av den invasiva arten startar. Men det finns flera saker som du som privatperson kan tänka på för att minska spridningen: Åk inte båt genom Kör aldrig med båt eller kanot i sjögull Rapportera ditt fynd Slå inte av plantorna Kontakta Länsstyrelsen eller din…

Läs mer

En gul blomma på gröna blad.

LIFE-ansökan är inskickad för sjögullsbekämpning i västra Mälaren

Den 4 oktober skickade Länsstyrelsen Västmanland in en ansökan om finansiering för sjögullsbekämpning. Medverkar i ansökan gör Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Södermanland och kommunerna Västerås, Kungsör, Eskilstuna och Köping. Dessa parter har samarbetat kring bekämpning av sjögull sedan 2019. – Genom att få finansiering från EU kommer bekämpningen att kunna genomföras i mycket högre takt och…

Läs mer

Se TV-inslag om vår bekämpning av sjögull

Västmanlands television har gjort ett inslag om vår bekämpning av sjögull. De intervjuar Carina Tennfors, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Västmanlands län, som bland annat berättar om årets bekämpning, om nya metoder i kampen mot sjögull och vad man som privatperson bör tänka på. Sjögullsbekämpning (vastmanland.tv)

Läs mer

Sjögullsbekämpningen avslutas denna vecka

Vår bekämpning av sjögull går mot sitt slut för den här säsongen. Den här veckan läggs den sista av årets ramar ut och det sker i Stäudd. Årets bekämpning har fokuserats på följande områden: Kungsör Mellansundet Småholmarna Lövnäs Björnösundet Stäudd Aspholmen I dessa områden har det lagts i nya ramar, gamla ramar har renoverats, varningsskyltar…

Läs mer

Lär dig mer om den invasiva arten sjögull!

Med hjälp av årets inventering kan vi se att sjögull fortsätter att sprida sig i Mälaren. Vi behöver hjälpas åt för att stoppa spridningen. Visst, vi är i slutet av växtsäsongen, men att hindra spridning är lika viktigt nu som under sommaren! Länsstyrelsen Västmanland har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en informationsfilm…

Läs mer

Inventering av sjögull via med båt och drönare

Med start den 15 juli kommer det att pågå inventering av sjögull i västra Mälaren där det finns bestånd av sjögull (se karta). Inventeringen sker med hjälp av båt och drönare under cirka två veckor. Det företag som genomför inventeringen är BioPrio. Kontaktperson: Johan Stenberg 070-622 00 42.

Läs mer