Hjälp till att minska spridningen av sjögull!

Snart börjar sjögull att blomma i Mälaren och vår gemensamma bekämpning av den invasiva arten startar. Men det finns flera saker som du som privatperson kan tänka på för att minska spridningen: Åk inte båt genom Kör aldrig med båt eller kanot i sjögull Rapportera ditt fynd Slå inte av plantorna Kontakta Länsstyrelsen eller din…

Läs mer

En gul blomma på gröna blad.

LIFE-ansökan är inskickad för sjögullsbekämpning i västra Mälaren

Den 4 oktober skickade Länsstyrelsen Västmanland in en ansökan om finansiering för sjögullsbekämpning. Medverkar i ansökan gör Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Södermanland och kommunerna Västerås, Kungsör, Eskilstuna och Köping. Dessa parter har samarbetat kring bekämpning av sjögull sedan 2019. – Genom att få finansiering från EU kommer bekämpningen att kunna genomföras i mycket högre takt och…

Läs mer

Se TV-inslag om vår bekämpning av sjögull

Västmanlands television har gjort ett inslag om vår bekämpning av sjögull. De intervjuar Carina Tennfors, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Västmanlands län, som bland annat berättar om årets bekämpning, om nya metoder i kampen mot sjögull och vad man som privatperson bör tänka på. Sjögullsbekämpning (vastmanland.tv)

Läs mer

Sjögullsbekämpningen avslutas denna vecka

Vår bekämpning av sjögull går mot sitt slut för den här säsongen. Den här veckan läggs den sista av årets ramar ut och det sker i Stäudd. Årets bekämpning har fokuserats på följande områden: Kungsör Mellansundet Småholmarna Lövnäs Björnösundet Stäudd Aspholmen I dessa områden har det lagts i nya ramar, gamla ramar har renoverats, varningsskyltar…

Läs mer

Lär dig mer om den invasiva arten sjögull!

Med hjälp av årets inventering kan vi se att sjögull fortsätter att sprida sig i Mälaren. Vi behöver hjälpas åt för att stoppa spridningen. Visst, vi är i slutet av växtsäsongen, men att hindra spridning är lika viktigt nu som under sommaren! Länsstyrelsen Västmanland har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en informationsfilm…

Läs mer

Inventering av sjögull via med båt och drönare

Med start den 15 juli kommer det att pågå inventering av sjögull i västra Mälaren där det finns bestånd av sjögull (se karta). Inventeringen sker med hjälp av båt och drönare under cirka två veckor. Det företag som genomför inventeringen är BioPrio. Kontaktperson: Johan Stenberg 070-622 00 42.

Läs mer

Här bekämpar vi sjögull i sommar!

Vi fortsätter vår bekämpning av sjögull under sommaren och nu har vi beslutat vilka områden som vi preliminärt kommer att fokusera på. Lista över alla områden där bekämpning pågår: Blästersund Buskholmen Jägaråsen Kungsör Ekuddens badplats Stäudd Himmelsberga Stora Aspholmen Lövnäs Småholmarna Svinskär Mellansundet Klockarholmen Björnösundet Lerviken Lista över de områden där vi kommer att göra…

Läs mer

Nu kan du ta del av vårt informationsmöte i efterhand

Den 27 april 2022 arrangerade vi i samarbetsprojektet mot sjögull ett digitalt informationsmöte där de som lyssnade hade möjlighet att ställa sina frågor om växten sjögull och om vår bekämpning. Den delen av mötet som innehöll informationspunkter spelades in. Ta del av informationsmötet här Agenda: Strategi för åretsbekämpning Sammanfattning av 2021 års bekämpning Plan för…

Läs mer

Informationsmöte om sjögull – välkommen att delta!

Den 27 april klockan 18.00 arrangerar vi ett digitalt informationsmöte där du har möjlighet att ställa dina frågor om växten sjögull och om vår bekämpning. Här är länken till mötet Mötet äger rum i Teams. Har du inte det programmet installerat på din dator kan du välja alternativet ”Fortsätt i den här webbläsaren”. Välkommen att…

Läs mer