Sjögullsbekämpningen avslutas denna vecka

Vår bekämpning av sjögull går mot sitt slut för den här säsongen. Den här veckan läggs den sista av årets ramar ut och det sker i Stäudd.

Årets bekämpning har fokuserats på följande områden:

  • Kungsör
  • Mellansundet
  • Småholmarna
  • Lövnäs
  • Björnösundet
  • Stäudd
  • Aspholmen

I dessa områden har det lagts i nya ramar, gamla ramar har renoverats, varningsskyltar har satts upp och vi har skapat spärrlinjer. Området Småholmarna har även fått ett genomfartsförbud så där är det inte längre tillåtet att köra båt eller vattenscooter. Skyltarna på platsen visar var man inte får köra.

Ny metod testas

Det har lagts i 4 prototyper på vad som kan komma att bli den nya metoden för bekämpning av sjögull. Det nya materialet är en flytduk som flyter av sig själva, ingen ram behövs. Detta minskar riskerna för att den sjunker och går sönder. Den är även lättare att hantera både på land och i vatten. Flytduken har även ett solskydd som gör att det inte kommer in någon sol emellan flytdukarna. Flytdukarna kommer även att ligga ute över vintern för att testa hållbarheten.

Här är de nya flytdukarna som testas.

Förra veckan var delar av projektgruppen på fältbesök. Syftet med resan var att se över hur bekämpningen har gått under året och att få en överblick inför planeringen till nästa års bekämpning.

Inventeringen av sjögull är också klar. Den visar att sjögullen bara har ökat med tio procent sedan 2020 då den senaste inventeringen gjordes. Detta visar att den bekämpning som vi gör har stagnerat tillväxten.

Det som händer framöver är att arbetet påbörjas med kommande års planering. Vi ska också börja med olika typer av upphandlingar och inköp och studera det material som har samlats in under året och göra beräkningar.