Så känner du igen sjögull

Näckroslika blad som är cirka 8 cm stora med rödprickig undersida. Blommorna är gula med fransiga kronblad. Sjögull växer ned till 3 meters djup. Den blommar juli till augusti. Risken för spridning börjar i mitten av april. Växten trivs i lugna näringsrika vatten som vikar och hamnar, där den kan täcka hela sjöytan.

Läs mer

Så ser de planerna ut för bekämpningen av sjögull under sommaren

Under sommaren kommer bekämpningen av sjögull att fortsätta. Här listar vi de områden som vi kommer att fokusera på. Observera att listan kan komma att justeras. OMRÅDE DETTA SKA GÖRAS Kungsör/Ekudden badplats En ny metod testas där en nedbrytbar duk placeras på sjöbotten. Läs mer om den nya metoden Kungsör/Lövnäs Nya flytramar ska placeras. Kungsör/Hmmelsberga…

Läs mer

Ny metod mot sjögull testas i Kungsör

Nu har årets bekämpning av sjögull i västra Mälaren startat. Vid badviken vid Ekuddens camping i Kungsör testas nu en ny metod där man täcker sjöbotten med en miljövänlig duk. Västmanlands TV har varit på plats och gjort ett inslag: Västmanlands TV om bekämpningen av sjögull SVT Västmanlands inslag Så ska sjögullen knäckas i Kungsör

Läs mer

Informationsmöte om sjögull – bra kontaktyta för fortsatt samverkan

Den 14 april bjöd vi in allmänheten till ett digitalt informationsmöte om sjögull. Vi spelade in mötet fram tills den avslutande frågestunden, så den delen av mötet är inte med i filmen.   Mötet skapade en bra möjlighet till utbyte mellan oss som jobbar med bekämpningen av sjögull och de som bor i områden där växten finns och som därmed…

Läs mer

Rapportera sjögull på invasivaarter.nu

Om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu Här kan du läsa mer om vad som händer med din rapportering och hur databasen fungerar: Bifoga foto – det kvalitetsgranskas av experter Allt som rapporteras in till invasivaarter.nu kvalitetsgranskas av experter på invasiva främmande arter för att säkerställa att det är rätt art som rapporterats. Därför…

Läs mer

Välkommen på vårt informationsmöte!

Den 14 april klockan 18.00-20.00 bjuder vi in allmänheten till ett digitalt informationsmöte. Under mötet ges information bland annat om hur planen med bekämpningen ser ut framöver och om metoden med flytramar. Du får också chans att ställa de frågor som du har.  Länk till vårt digitala möte Mötet sker digitalt via Teams och här är möteslänken: Länk till informationsmöte 14 april…

Läs mer

Frågor och svar om sjögull och bekämpningen

Hur sprids sjögull? Hur går bekämpningen av växten till? Vad kan jag själv göra för att minska spridningen? Ja, växten sjögull och bekämpningen av väcker många frågor. Därför har vi nu besvarat en mängd frågor här på webbplatsen. Frågorna är indelade i rubrikerna: Om växten sjögull Om bekämpningen och projektet Om ekonomi och kostnader Frågor…

Läs mer

Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren

Nu är inventeringen av den invasiva arten sjögull i västra delen av Mälaren klar. I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också…

Läs mer