Se TV-inslag om vår bekämpning av sjögull

Västmanlands television har gjort ett inslag om vår bekämpning av sjögull. De intervjuar Carina Tennfors, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Västmanlands län, som bland annat berättar om årets bekämpning, om nya metoder i kampen mot sjögull och vad man som privatperson bör tänka på.

Sjögullsbekämpning (vastmanland.tv)