Sjögullsblad i vattnet som har bruna fläckar.

Forskare misstänker sjukdom hos invasiv sjögull

Under juni upptäcktes att flera bestånd av sjögull i Kungsör inte såg friska ut utan börjat gulna och dö. I mitten av juli släppte delar av döda bestånd från botten och flöt bort i sjok. Nu har Kungsörs kommun genomfört en översiktlig inventering av sjögullsbestånden i kommunen. Inventeringen indikerar att tidigare stora förekomster har minskat…

Läs mer

Uppdaterat utbildningsmaterial om kommunernas roll i vattenförvaltningen

Kommunerna ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, erbjuder vi på Mälarens vattenvårdsförbund en utbildning som ger grundläggande kunskap kring de åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar. Utbildningen riktar sig till politiker på kommunal…

Läs mer

Studie om miljögifter i fisk i Mälaren, Vänern och Vättern

Mälarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Vänerns och Vätterns vattenvårdsförbund undersökt halterna av miljögifter i fisk i våra stora sjöar. Undersökningen visar att halterna av PFAS-ämnet PFOS i abborre från Västeråsfjärden och Görväln ligger mycket nära gränsvärdet för god vattenstatus. I Mälaren har provfisken av abborre skett på fem platser. Halterna av miljögifterna i fisken har…

Läs mer

Algblomning.

Är det mycket algblomning i Mälaren och är den farlig?

Nu när sommaren och värmen är här är vi många som vill bada i Mälaren, både vi människor men också våra hundar. Men hur är det egentligen med algblomningen? Är den farlig att bada i? Det är algblomning i Mälaren varje år. Det är störst risk för algblomning i grundare delar av Mälaren där vattnet…

Läs mer

En man med gul flytväst håller i ett tubformat instrument i en båt.

Ta del av resultatet av miljöövervakningen av Mälaren

Vi på Mälarens vattenvårdsförbund samarbetar sedan länge med SLU där vi har ett utbyte kring forskningsfrågor och samhällsintressen i och kring Mälaren. En viktig del i detta är den miljöövervakning som görs. Du har väl inte missat rapporten från 2022 års miljöövervakning? Förutom en presentation av utvalda resultat från miljöövervakningen finns även resultat från den…

Läs mer

Välbesökt årsstämma

Fredag den 12 maj hade vi i Mälarens vattenvårdsförbund vår årsstämma. Den här gången träffades vi i ett soligt och grönskande Stockholm. – Det var skönt att äntligen kunna ha en helt fysisk stämma för första gången på tre år och att intresset var så stort. Vi var över 60 deltagare. Eftersom det är ny…

Läs mer

Hjälp till att minska spridningen av sjögull!

Snart börjar sjögullen att blomma i Mälaren och vår bekämpning av den invasiva arten startar. Men det finns flera saker som du som privatperson kan tänka på för att minska spridningen: Detta kan göra för att hindra att sjögull sprids Så bekämpar vi sjögull Tillsammans kan vi hjälpas åt!

Läs mer

Dags för årsstämma!

Den 12 maj är det dags för vår årsstämma. I år är vi på Ersta konferens i Stockholm och  alla våra medlemsorganisationer hälsas varmt välkomna. – Även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer är välkomna att delta på förbundsstämman för information om vår verksamhet, berättar Ingrid Hägermark, förbundschef. Förutom…

Läs mer

Fortsatt arbete med vår riskanalys av Mälaren

Vi i Mälarens vattenvårdsförbund tog under 2021, tillsammans med några av våra medlemsorganisationer, forskare och WSP, fram en riskanalys för Mälaren. Det här är den första riskanalys som gjorts för Mälaren och omfattar både nutid och framtid. Onsdag den 19 april samlades 40 deltagare från 15 olika organisationer för att fortsätta att arbeta med riskanalysen….

Läs mer