Nu är datumen satta för fler kurser inom projektutveckling

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022….

Läs mer

Ta del av vårt infomöte om LIFE-programmet i efterhand

Den 18 juni höll Mälaren – en sjö för miljoner, tillsammans med LIFE IP Rich Waters, ett webbinarium som riktade sig till de som vill veta mer om innehållet i LIFE-programmet och hur man ansöker. Nu kan du se inspelningen från mötet på vår Youtube. Observera att själva mötet börjar cirka 1,40 in i inspelningen…

Läs mer

Rena Mälaren: ”Det viktigaste är att folk slutar skräpa ner”

Rena Mälaren är ett ideellt projekt med målet att få upp så mycket miljöfarligt skrot som möjligt ur Mälaren och att väcka folks medvetenhet om vår känsliga vattenmiljö. Den 23 juni bjöd Mälaren – en sjö för miljoner och Mälarens vattenvårdsförbund in Fredrik Johansson, grundare till projektet, att ge en föreläsning. Se föreläsningen om Rena…

Läs mer

Ny metod mot sjögull testas i Kungsör

Nu har årets bekämpning av sjögull i västra Mälaren startat. Vid badviken vid Ekuddens camping i Kungsör testas nu en ny metod där man täcker sjöbotten med en miljövänlig duk. Lär dig mer om metoden genom att titta på några av de medieinslag som gjorts: Inslag från Västmanlands TV om bekämpningen av sjögull SVT Västmanlands…

Läs mer

Ny rapport visar: Inga läkemedelsrester funna i fisk från de stora sjöarna

I en ny undersökning gjord av IVL, på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet, har man studerat läkemedelsrester i fisk i de tre stora sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Varken läkemedel eller antibiotika fanns i mätbara halter i något av proverna. Däremot påvisades naturligt förekommande hormoner i flera av proverna. Läs rapporten Läkemedelsrester…

Läs mer

Tidig dialog viktigt för en bra projektansökan

EU-projektet LIFE IP Rich Waters strävar efter att skapa fler projekt och erbjuder både stöd och inspiration för de som är intresserade av att utveckla ett vattenprojekt. Om projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters Den 10 juni arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för Rich Waters, ett webbinarium med fokus på projektutveckling…

Läs mer

Muddring och ny provtagningsutrustning i fokus på det sjätte Mälarinariet

Den 7 maj var det dags för vårt sjätte Mälarinarium som den här gången fokuserade på: Muddringen i Mälaren (Mälarfarleden) Ny provtagningsutrustning Ex-jobb Nyheter Kommande aktiviteter Om våra Mälarinarium Fyra gånger om året bjuds våra medlemmar in att delta i Mälarinarier som är webbinarier arrangerade av SLU och Mälarens vattenvårdsförbund. Vid dessa event ges en…

Läs mer

Så återskapas den biologiska mångfalden vid Sagån

”Fokusera på de konfliktfria åtgärderna först, och låt kommunen föregå med gott exempel. Det är några av de framgångsfaktorer som projektet med Sagåns vattenkvalitet kan lista. Andra handlar om att arbeta utifrån gräsrotsperspektiv, och att samordna åtgärder med olika aktörer, såsom markägare, kommuner och vattenråd. Så återskapas den biologiska mångfalden bit för bit, vid en…

Läs mer

Var med på vårt webbinarium om nedskräpning av Mälaren

Nedskräpning av Mälaren är ett växande problem, och mängder av skräp ansamlas på våra stränder och bottnar. Frågan har blivit uppmärksammad på många håll, och år 2018 startades den ideella organisationen Rena Mälaren. Med uppdraget att städa sjöbottnar har de hittills plockat upp över 130 ton skrot. – Den 23 juni har vi bjudit in…

Läs mer

Tips: slutseminarium för projektet ”DRIVA”

Den 22 juni är det dags för slutseminariet för projektet ”DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån”. Det är WRS, SLU och Fyrisåns vattenförbund som har gjort provtagningar i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån i samband med regn. Beskrivning av pilotstudien: ”Målet med pilotstudien…

Läs mer