Muddring och ny provtagningsutrustning i fokus på det sjätte Mälarinariet

Den 7 maj var det dags för vårt sjätte Mälarinarium som den här gången fokuserade på: Muddringen i Mälaren (Mälarfarleden) Ny provtagningsutrustning Ex-jobb Nyheter Kommande aktiviteter Om våra Mälarinarium Fyra gånger om året bjuds våra medlemmar in att delta i Mälarinarier som är webbinarier arrangerade av SLU och Mälarens vattenvårdsförbund. Vid dessa event ges en…

Läs mer

Så återskapas den biologiska mångfalden vid Sagån

“Fokusera på de konfliktfria åtgärderna först, och låt kommunen föregå med gott exempel. Det är några av de framgångsfaktorer som projektet med Sagåns vattenkvalitet kan lista. Andra handlar om att arbeta utifrån gräsrotsperspektiv, och att samordna åtgärder med olika aktörer, såsom markägare, kommuner och vattenråd. Så återskapas den biologiska mångfalden bit för bit, vid en…

Läs mer

Var med på vårt webbinarium om nedskräpning av Mälaren

Nedskräpning av Mälaren är ett växande problem, och mängder av skräp ansamlas på våra stränder och bottnar. Frågan har blivit uppmärksammad på många håll, och år 2018 startades den ideella organisationen Rena Mälaren. Med uppdraget att städa sjöbottnar har de hittills plockat upp över 130 ton skrot. – Den 23 juni har vi bjudit in…

Läs mer

Tips: slutseminarium för projektet “DRIVA”

Den 22 juni är det dags för slutseminariet för projektet ”DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån”. Det är WRS, SLU och Fyrisåns vattenförbund som har gjort provtagningar i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån i samband med regn. Beskrivning av pilotstudien: “Målet med pilotstudien…

Läs mer

Flera nya medlemmar

Vid årsstämman i fredags stod det klart att Mälarens vattenvårdsförbund får flera nya medlemmar: Enköpingsåarnas vattenråd Hågaåns vattenråd Råcksta Å vattenråd Sagåns vattenråd Örsundaåns vattenråd Telge Nät Haninge kommun (blir medlemmar från årsskiftet 2022) – Det är mycket glädjande att fler vill vara medlemmar och vara med och bidra i vårt arbete för Mälaren. Det…

Läs mer

Nu är beslutet om vår vision 2022-2027 fattat

Idag på årsstämman fattades beslut om vårt förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Det här betyder bland annat att vårt projekt Mälaren – en sjö för miljoner nu blir en permanent del av förbundet. – Tack vare det kommer vårt fortsatta arbete med att samordna åtgärder nu att omfatta hela förbundet och inte…

Läs mer

Nu bjuder vi in till informationsmöte om LIFE-programmet

Vill du veta mer om innehållet i LIFE-programmet och hur du gör en ansökan? Då ska du anmäla dig till vårt digitala informationsmöte den 18 juni som vi arrangerar inom ramen för vår medverkan i LIFE IP Rich Waters. – Under mötet kommer vi att ge en presentation av LIFE-utlysningen och sen erbjuder vi möjlighet…

Läs mer

Ta del av intressanta miniseminarier på vår årsstämma!

Fredag den 21 maj är det dags för årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund dit alla medlemmar och andra intresserade är välkomna. Glöm inte bort att anmäla dig! Du anmäler dig via den här länken – Förutom själva förbundsstämman så är vi glada att kunna erbjuda flera miniseminarier under eftermiddagen. Lär dig mer om riskanalysen som gjordes…

Läs mer

Vi välkomnar Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd till vår webbplats!

Numera har Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd sina webbsidor hos oss på malaren.org. Här hittar du kontaktuppgifter, stadgar och dokument från vattenrådens möten. Sedan tidigare har också Sagåns vattenråd sin hemvist på vår webbplats. Lite länge fram kommer du även att kunna hitta information om fler vattenråd i vårt område. Enköpingsåarnas vattenråd Örsundaåns vattenråd Sagåns…

Läs mer

Informationsmöte om sjögull – bra kontaktyta för fortsatt samverkan

Den 14 april bjöd samarbetsprojektet mot sjögull in allmänheten till ett digitalt informationsmöte om sjögull. Mötet spelades in fram tills den avslutande frågestunden, så den delen av mötet är inte med i filmen. Mötet skapade en bra möjlighet till utbyte mellan de som jobbar med bekämpningen av sjögull och de som bor i områden där växten finns och som därmed…

Läs mer