Material från våra dialogmöten om vattenmyndighetens samråd

Kommunerna som ingår i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) samlades vid tre möten i februari och mars 2021 för att tillsammans diskutera vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram. Nu hittar du alla presentationer och anteckningar från dessa möten och länkar som lyfts som viktiga och intressanta under våra möten. Dialogmöten om samrådsmaterialet från vattenmyndigheten

Läs mer

Mälarinarium – SLU och Mälarens vattenvårdsförbund

Idag torsdag den 11 mars välkomnar vi er alla till årets första webinarium! I samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund får vi höra om pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Programpunkter Pågående examensarbeten Samarbeten med akademin Rapporter från olika projekt Meddelanden Länk till Skypemötet och detaljerat program finns på SLU:s webbplats Varmt välkomna klockan 10.30-11.30!

Läs mer

Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren

Nu är inventeringen av den invasiva arten sjögull i västra delen av Mälaren klar. I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också…

Läs mer

Vi välkomnar Sagåns vattenråd till vår webbplats!

Nu finns en ingång här på vår webbplats för Vattenråd där du hittar generell information om vad ett vattenråd är och hur de fungerar. Men, under ingången har numera även Sagåns vattenråd sin hemvist. På deras sidor hittar du kontaktuppgifter, stadgar, information om hur du blir medlem och dokument från årsmöten och styrelsesammanträden. Lite länge…

Läs mer

Möjligheter till kommunsamverkan för fria vandringsvägar för fisk

Den 5 mars 2021 höll Mälaren – en sjö för miljoner (MER) ett seminarium där Jonas Berglind från LIFE IP Rich Waters och Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, informerade om ett erbjudande om samverkan för fria vandringsvägar för fisk. – Frågan om fria vandringsvägar för fisk är aktuell i de allra flesta kommuner och tjänstepersoner…

Läs mer

Tips: ta del av presentation i filmformat om vår vision

Nu finns också en filmad presentation av vår vision, med en berättarröst som lotsar dig igenom presentationen. Filmen är ungefär en kvart lång. – Om ni vill att vi deltar på något möte för att berätta om visionen, så gör vi det mycket gärna. Kontakta då mig eller Elin Ångman, säger Ingrid Hägermark, förbundschef. Här…

Läs mer

Nu finns en presentation med talmanus om vår vision

Strax före jul skickades förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbund verksamhet 2022-2027 på remiss till alla förbundets medlemmar. Nu finns en presentation om visionen med talmanus till. – Använd gärna presentationen och talmanuset som stöd och underlag för att berätta om vår vision för andra i er organisation. Om ni vill att vi deltar på…

Läs mer

Ny storymap hjälper dig som jobbar med vatten på en kommun

För att på ett överskådligt sätt ge svar på dessa frågor: Hur vattnet mår i din kommun? Varför mår vattnet dåligt? Vilka åtgärder bör en kommun göra? har Vattenmyndigheterna tagit fram en så kallad storymap, en webbplats som i berättande form ger dig information och fakta om just de kommunala åtgärderna. Samråd om kommunala åtgärder

Läs mer

Ny webbsida samlar kunskap och data om PFAS

Nu finns en ny webbsida för dig som vill veta mer om PFAS i allmänhet och om hur problemet ser ut i Stockholms län i synnerhet. I en så kallad storymap – en berättande karta – har Länsstyrelsen i Stockholm samlat mätdata, information och länkar för att ge en överblick över tillgänglig information om PFAS….

Läs mer