Dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum fredagen den 17 maj kl. 09.00 – 15.00 på Steningevik konferens i Märsta. Alla våra medlemsorganisationer hälsas varmt välkomna.

Även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer är välkomna att delta på förbundsstämman för information om vår verksamhet.

På årsstämman får vi information om resultaten från Mälarövervakningen och möjlighet att delta i seminarier/workshops i mindre grupper kring olika frågor som rör Mälaren.

Temat för eftermiddagen är PFAS-problematiken med redovisning av resultat från PFAS-mätningar i vatten och fisk i Mälaren. Information om arbetet med åtgärder på Arlanda flygplats för att minska belastningen till Märstaån och Mälaren, samt promenad till Mälaren och Märstaåns mynning.

Här finns all information om årsstämman

Obs! Sista dag att anmäla sig är den 5 maj. Gå till anmälan:
Anmälan till Mälarens vattenvårdsförbunds årstämma 2024