Fotocollage med exempel på Johan Hammars bilder

Utomhusutställning av prisbelönt fotograf avslutar LIFE IP Rich Waters

Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i vårt område går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar projektet en fotoutställning med bilder av naturfotograf Johan Hammar.

Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten har premiär den 8 april i Nyköping. Den kommer också att visas i Västerås i maj och i Stockholm, Örebro och i Uppsala.

– Genom utställningen ges exempel på hur vi tillsammans kan tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vattens kvalitet och livskraft, berättar Rosita Ericsson, Rich Waters.

Det är Johan Hammar som har tagit bilderna till utställningen. Johan har stor erfarenhet av att fotografera vatten och har under flera år dokumenterat svenska sötvatten från norr till söder.

– Det har varit väldigt spännande att följa projektet LIFE IP Rich Waters på nära håll och fotografera några av alla åtgärder som genomförts. Engagemanget för våra vatten hos markägare, organisationer och myndigheter är fantastiskt att se och inger hopp. Min förhoppning är att utomhusutställningen ska förmedla det och inspirera till fortsatt arbete med att förbättra våra vatten, säger Johan Hammar.

Johan Hammar kommer att hålla en föreläsning på varje ort där utställningen visas.

– Jag kommer att berätta mer om arbetet med att fotografera för Rich Waters men också försöka sätta in åtgärderna i ett större perspektiv med bilder och berättelser från hela landet, både från våra sötvatten och hav. Det hänger ju ihop, förklarar Johan Hammar.

Mer information och datum för föreläsningar på richwaters.se