Kategoriarkiv: Åtgärdssamordning

Tillsammans för Kolbäcksåns framtid

Den 3 maj 2024 bjöd samverkansgruppen för Kolbäcksån in till ett besök i den nya vattenparken för vattenrening i Smedjebacken.42 politiker och tjänstepersoner träffades för att få information, samverka och besöka vattenparken. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning hälsade välkommen till Smedjebacken och sedan följde information från Mälarens vattenvårdsförbund. Åtgärdssamordnaren Emelie Lindholm berättade om nya projekt och…

Läs mer

Tips: SLU-konferens med fokus på forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation

Den 9 mars arrangerar SLU en konferens där de presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. – Mälarens vattenvårdsförbund och den åtgärdssamordning som bedrivs inom förbundet är med i forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. En av punkterna på konferensens dagordning är ”Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares…

Läs mer

Prioriteringar, hästgårdar och åtgärdssamordnare fyllde frågestund om LOVA-bidraget

För att kunna göra konkreta åtgärder för en bättre vattenmiljö kan kommuner och ideella föreningar söka så kallade LOVA-bidrag. – Vi har sett att det finns ett behov av en ökad kommunikation mellan dem som söker bidragen och LOVA-handläggarna. Därför erbjöd vi dem en digital frågestund där de fick mötas, ställa frågor och hjälpa varandra,…

Läs mer

Lyckade åtgärder i fokus vid fältträff för åtgärdssamordnare

I oktober träffades åtgärdssamordnarna kring Mälaren och tittade på två praktiska exempel på väl utförda och lyckade åtgärder i Skattmansöådalens avrinningsområde ovanför Enköping. – Vi besökte markägaren Kristoffer Emanuelsson som bor och bitvis renoverar en gård intill Skattmansöån. Det är åtgärdssamordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv på Enköpings kommun  som drivit projekten tillsammans med Kristoffer, berättar Joakim…

Läs mer

Ny film om arbetet i Sagån: ”Som åtgärdssamordnare är jag med hela vägen”

Under 2019 och 2020 genomförde Sagåns vattenråd projektet ”Bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde”. Arbetet med åtgärderna kring Sagån leddes av Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge. Som ett led i projektet har en film gjorts för att berätta om resultaten och visa att man kan komma långt i vattenvårdsarbetet genom att arbeta med lokala krafter. ”Vårt…

Läs mer

Äntligen fritt fram i Gisslarboån!

Vi vill tipsa om en fin film om hur man kan arbeta för att öppna upp för fria vandringsvägar för fisk! Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar…

Läs mer

Så återskapas den biologiska mångfalden vid Sagån

”Fokusera på de konfliktfria åtgärderna först, och låt kommunen föregå med gott exempel. Det är några av de framgångsfaktorer som projektet med Sagåns vattenkvalitet kan lista. Andra handlar om att arbeta utifrån gräsrotsperspektiv, och att samordna åtgärder med olika aktörer, såsom markägare, kommuner och vattenråd. Så återskapas den biologiska mångfalden bit för bit, vid en…

Läs mer

Ta del av intressanta miniseminarier på vår årsstämma!

Fredag den 21 maj är det dags för årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund dit alla medlemmar och andra intresserade är välkomna. Glöm inte bort att anmäla dig! Du anmäler dig via den här länken – Förutom själva förbundsstämman så är vi glada att kunna erbjuda flera miniseminarier under eftermiddagen. Lär dig mer om riskanalysen som gjordes…

Läs mer

Många effektiva åtgärder i Sagån tack vare LEVA-satsningen

Havs- och vattenmyndigheten har utvärderat satsningen på LEVA-projekt (Lokalt engagemang för vatten) och konstaterar bland annat att det har lett till att arbetet mot övergödning har växlat upp. – Det är tack vare LEVA-satsningen som vi kan få till så många och så effektiva åtgärder i området kring Sagån, berättar Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare inom Mälarens…

Läs mer