Äntligen fritt fram i Gisslarboån!

Vi vill tipsa om en fin film om hur man kan arbeta för att öppna upp för fria vandringsvägar för fisk!

Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar för fisk.

Projektet Fritt fram i Gisslarboån genomfördes av Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västmanlands län och utgör ett så kallat kompletterande projekt inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I en kort film följer vi projektet och beskriver hur man arbetat för att bevara intressanta och vackra kulturmiljöer och samtidigt återställa naturvärden. I filmen intervjuas markägare, närboende och andra som berörts av åtgärderna.

Läs mer om Fritt fram i Gisslarboån på www.richwaters.se