Så återskapas den biologiska mångfalden vid Sagån

Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagåns område.

”Fokusera på de konfliktfria åtgärderna först, och låt kommunen föregå med gott exempel. Det är några av de framgångsfaktorer som projektet med Sagåns vattenkvalitet kan lista. Andra handlar om att arbeta utifrån gräsrotsperspektiv, och att samordna åtgärder med olika aktörer, såsom markägare, kommuner och vattenråd. Så återskapas den biologiska mångfalden bit för bit, vid en å i Mellansverige.”

Så skriver Viktor Kärvinge, vattenhandläggare vid Länsstyrelsen Västmanland och åtgärdssamordnare vid Mälarens vattenvårdsförbund, i det senaste numret av Biodiverse, en tidskrift från SLU Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs artikeln Samarbete kring Sagån. Med helhetsperspektiv i vattenvården skapas synergieffekter