Tips: SLU-konferens med fokus på forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation

Den 9 mars arrangerar SLU en konferens där de presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation.

– Mälarens vattenvårdsförbund och den åtgärdssamordning som bedrivs inom förbundet är med i forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. En av punkterna på konferensens dagordning är ”Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares arbete med övergödning ut i praktiken?” och den baseras på forskning kring LEVA-projektet, berättar Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund.

Om SLU-konferensen ”Att planera för en hållbar framtid – ny forskning om dialog och samverkan”