500 meter strömsträcka har skapats i Lillån i Sala

Sedan en tid tillbaka har ett arbete pågått i Lillån i centrala Sala och nu i dagarna stod det klart att totalt har cirka 500 meter strömsträcka har skapats. Det är mer än vad som finns i Sagån totalt inom Sala kommun. Arbetet som gjorts betyder ett stort tillskott till miljön i ån, både för fisk, andra vattenlevande djur och fåglar. Många Salabor har också uttryckt att området har blivit ännu vackrare. 

Vår åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge ger en lägesrapport på Sagåns vattenråds Facebook-sida