Ta del av intressanta miniseminarier på vår årsstämma!

Fredag den 21 maj är det dags för årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund dit alla medlemmar och andra intresserade är välkomna. Glöm inte bort att anmäla dig! Du anmäler dig via den här länken

– Förutom själva förbundsstämman så är vi glada att kunna erbjuda flera miniseminarier under eftermiddagen. Lär dig mer om riskanalysen som gjordes 2020 för Mälaren och om vårt arbete med åtgärdssamordning i Sagån. Du kommer också få information om CyanoAlert som handlar om satellitövervakning av algblomning i Mälaren och information om ett nytt samarbete för minskad förorening i Mälaren när det gäller TBT från båtbottenfärger, säger Ingrid Hägermark, förbundschef Mälarens vattenvårdsförbund.

Om våra miniseminarier

Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem

En sjö med stilla vatten, vass i förgrunden och en blå himmel..

Här får du en kort genomgång och förhandstitt på resultaten från den riskanalys som gjordes under 2020 för Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem. Det är ett omfattande inventeringsarbete som ligger till grund för riskanalysen, som kommer att publiceras strax efter årsstämman.

Lotta Carlström, WSP

Åtgärdssamordning i Sagån – ett pilotområde inom LEVA-samordningen

Sedan slutet av 2018 har vi fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att arbeta med samordning av vattenvårdsåtgärder i Sagåns avrinningsområde. Sagån rinner ut i Mälaren på gränsen mellan Uppland och Västmanland, och är den å som har högst halter av näringsämnen av de tillrinnande vattendragen till Mälaren. Under de 2,5 år som vi har arbetat här har en hel del åtgärder kommit till stånd och vi har också dragit en hel del lärdomar. Här får du höra vår åtgärdssamordnare Viktor berätta mer om detta och du har chansen att ställa frågor.

Viktor Kärvinge, Mälarens vattenvårdsförbund

CyanoAlert, satellitövervakning av algblomning i Mälaren

Här får du veta mer om CyanoAlert, den nya tjänst som vi prövar under 2020-2021 för att få hjälp att bevaka algblomningar i Mälaren. Tjänsten heter CyanoAlert, och innebär dels att de kommuner och vattenverk som anslutit sig får information om algblomningen på de platser man valt att bevaka, dels att vi har tillgång till en app som privatpersoner kan använda gratis för att få reda på hur mycket algblomning det är på den plats i Mälaren man befinner sig på.

Petra Philipsson, Brockmann Geomatics

Kampanj för minskad förorening i Mälaren av TBT från båtbottenfärger

Det giftiga ämnet TBT finns i Mälarens botten och på många platser överskrids miljökvalitetsnormen i sedimentet. Vi planerar att genomföra en gemensam informationskampanj och erfarenhetsutbyte kring hur vi på bästa sätt ska kunna minska spridningen av giftiga ämnen från båtbottenfärger som framförallt TBT, genom olika typer av åtgärder.  Här får du höra mer om vårt kommande projekt i samarbete med Stockholms stad och Västerås stad, där övriga Mälarkommuner bjuds in att medverka.

Maria Pettersson, Stockholms stad