Tillsammans för Kolbäcksåns framtid

Den 3 maj 2024 bjöd samverkansgruppen för Kolbäcksån in till ett besök i den nya vattenparken för vattenrening i Smedjebacken.
42 politiker och tjänstepersoner träffades för att få information, samverka och besöka vattenparken.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning hälsade välkommen till Smedjebacken och sedan följde information från Mälarens vattenvårdsförbund. Åtgärdssamordnaren Emelie Lindholm berättade om nya projekt och kommande utmaningar kring Kolbäcksån. Efter lunch guidades gruppen i vattenparken av Martina Andersson från WBAB.

Träffen arrangerades av kommunerna längs Kolbäcksån tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters.

Programmet under dagen:
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning hälsade oss välkomna.

Föreläsning – Hur mår Kolbäcksån och kommunernas roll
Elin Ångman & Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund


Om nätverket, nya projekt och kommande utmaningar kring Kolbäcksån
Emelie Lindholm, åtgärdssamordnare


Workshop med diskussionsfrågor:

  • Hur arbetar ni med vattenfrågor?
  • Vad har ni för utmaningar och behov?
  • Har ni förslag på lösningar?
  • Vad kan vi arbeta med tillsammans?
  • Vad bör framtida möten i samverkansgruppen handla om?

Mentifråga ”Utmaningar i er kommun/avrinningsområde?”, se resultat i pdf. 


Information om vattenparken och guidad tur på plats i Smedjebackens vattenpark.
Martina Andersson, WBAB


Rich Waters webbinarium om multifunktionella vattenparker från 22 mars 2024.