Prioriteringar, hästgårdar och åtgärdssamordnare fyllde frågestund om LOVA-bidraget

För att kunna göra konkreta åtgärder för en bättre vattenmiljö kan kommuner och ideella föreningar söka så kallade LOVA-bidrag. – Vi har sett att det finns ett behov av en ökad kommunikation mellan dem som söker bidragen och LOVA-handläggarna. Därför erbjöd vi dem en digital frågestund där de fick mötas, ställa frågor och hjälpa varandra, berättar Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.

Frågestunden den 21 november genomfördes som en del av LIFE IP Rich Waters arbete med projektutveckling. I det arbetet är just Mälarens vattenvårdsförbund en av flera viktiga samarbetspartners.

– Vårt mål med att vara med och jobba med projektutveckling är att fler åtgärder ska genomföras och vi vill kunna ge stöd till projekt som hjälper till att uppfylla vattendirektivet. Den digitala frågestunden är ett exempel på aktivitet som vi kan erbjuda. Den timme som vi hade avsatt fylldes snabbt med frågor, synpunkter och reflektioner och blev en bra plattform att mötas på, berättar Linda Röjning.

Med på den digitala frågestunden var LOVA-handläggare från tre länsstyrelser: Uppsala, Västmanland och Södermanland. De som deltog och ställde frågor var åtgärdssamordnare, vattenstrateger/samordnare och miljöstrateger.

Läs artikel från den digitala frågestunden på LIFE IP Rich Waters webbplats