Schysst båtliv!

Nu har vi samlat tips om hur man kan skydda våra vatten utan att kompromissa med sin båts prestanda och bränsleförbrukning i en ny broschyr, Schysst båtliv. Den är framtagen i samarbete med kommunerna runt Mälaren, i vårt nätverk om båtbottenfärger, och är riktad till båtägare, båtklubbar, fritidsbåtshamnar och varvsföreningar.

Det kan vara lockande för många att måla med giftig båtbottenfärg, eller så kallad biocidfärg, för att man tror att det är det enklaste eller till och med det enda sättet att förhindra påväxt på båten. Det stämmer inte. Det går utmärkt att välja att inte vara en del av problemet med båtbottenfärger som skadar miljön, och i stället välja mer skonsamma metoder för att hålla sin båt fri från påväxt. Det bästa, enklaste och effektivaste sättet att motverka påväxt är helt enkelt att rengöra skrovet!

Gamla synder i botten

Spåren av många decenniers användning av giftig båtbottenfärg finns kvar på Mälarens botten. Kring många båtplatser i Sverige har mätningar visat på höga halter av TBT, koppar, zink och bly. Ämnen som ger hormonstörningar hos vattenlevande djur, döda bottnar och skapar en syrefattig miljö under vattnet.

Biocidfärg, som är en typ av antifoulingfärg* är gjord för att långsamt läcka ut giftiga ämnen som till exempel koppar. Ämnen som inte bara påverkar det som sätter sig på skrovet, utan även skadar och dödar organismer i vattnet långt från båten. Broschyren argumenterar för att båtägare ska välja giftfritt och hålla sin båtbotten ren från påväxt. Det för att göra både sig själv och miljön en tjänst. Sprid broschyren i ditt nätverk så förhindrar vi att mer gifter sprids i Mälaren.

*Antifoulingfärg är en färg som har till syfte att förhindra att båtens skrov beläggs med biologisk påväxt. Påväxt kan förhindras med hjälp av biocider, fysiskt verkande färger eller självpolerande färger – alla dessa typer räknas som antifoulingfärger.

Hämta broschyren här

Länk till broschyren (pdf)

Mer information om nätverket om båtbottenfärger finns här Nätverk för samverkan | Mälarens vattenvårdsförbund (malaren.org)