En dag om vatten med politiker och tjänstepersoner

Den 20 mars 2024 träffades vattenpolitiker och tjänstepersoner från våra medlemskommuner för att prata vattenfrågor. Mälarens vattenvårdsförbund har ett nätverk där vattenpolitiker från våra kommuner erbjuds utbildningar och diskussionsforum.

Den 20 mars diskuterade vi hur politiker kan driva vattenfrågor i kommunerna och fick information om vattenåret som gått. Du kan ta del av alla presentationer som gavs under dagen. Du hittar dem här En dag om vatten med politiker och tjänstepersoner