Vi arbetar vidare mot sjögull under sommaren

Med start den 1 juli och under några veckors tid görs en inventering för att kartlägga sjögullens utbredning i Mälaren. Den genomförs genom att två personer mycket långsamt åker i en aluminiumbåt, oftast mycket nära land under dygnets alla ljusa timmar.

I samband med inventeringen kommer även drönare användas. Drönarföraren arbetar från land och har tydligt uppmärkta kläder och arbetsbil för att signalera att drönaren tillhör sjögull-
inventeringen.

Är du boende eller har sommarstuga vid Mälaren kan inventeringen möjligen upplevas som
påträngande. Vi ber därför om ert överseende. Vill du som fastighetsägare under arbetets gång komma i kontakt med företaget som genomför inventeringen nås de på telefon 070-622 00 42.

Kartan över utbredning 2022

Forskare misstänker sjukdom hos invasiv sjögull

Under juni 2023 upptäcktes att flera bestånd av sjögull i Mälaren inte såg friska ut utan börjat gulna och dö. I mitten av juli förra sommaren släppte delar av döda bestånd från botten och flöt bort i stora sjok.

Att sjögull verkar ha försvunnit på flera platser är bra, men årets inventeringen blir nu extra viktig för att se om bestånden försvunnit helt eller återkommer denna sommar. Resultatet av inventeringen kommer visa hur den sjögull som är kvar effektivast kan bekämpas.

Rapportera gärna om du ser sjuka plantor med döende sjögull. Dina observationer hjälper oss att se hur utbedd sjukdomen är och ger oss möjlighet att hämta in intressanta prover för att utreda orsaken till sjögullsdöden. Läs mer om hur du rapporterar här.

Inslag på SVT från 17 juni om sjögull Svampangrepp ger gyllene chans att stoppa den invasiva sjögullens spridning i Mälaren | SVT Nyheter