Bild på vatten med mycket alger i Mälaren vid Västerås

Avstå från bad i vatten där det förekommer riklig algblomning

Nu när sommaren och värmen är här är vi många som vill bada i Mälaren, både vi människor men också våra hundar. Det är algblomning i Mälaren varje år och störst risk för algblomning är det i grundare delar med dålig vattenomsättning. I instängda delar är vattnet varmt och ofta mycket näringsrikt.

Man kan inte med blotta ögat se om en algblomning är giftig eller inte, därför rekommenderas generellt att både djur och människor avstår från bad i vatten där det förekommer en riklig algblomning. Om du misstänker en blomning av giftbildande blågröna alger, hör av dig till kommunernas miljökontor.

Det är kommunen som gör tillsyn över vattenkvaliteten vid de kommunala badplatserna. Be i så fall din kommun att ta prover och skicka till lämpligt laboratorium för analys.

Tips på länkar: